BouwTotaal 1/2 - 2023

PLATFORM VOOR HEEL BOUWEND NEDERLAND 14 Snel verdiend Fiscaliteit & subsidie Wijzigingen sinds 1 januari 2023 UITFASERING OUDEDAGSRESERVE Met de oudedagsreserve kan een ondernemer voor de inkomstenbelasting onder voorwaarden jaarlijks een deel van de winst reserveren voor een oudedagsvoorziening. Over dit deel hoeft de ondernemer dan nog geen inkomstenbelasting te betalen. Met ingang van 2023 is het niet meer toegestaan bedragen toe te voegen aan de oudedagsreserve. Het blijft in de toekomst mogelijk om een al opgebouwde oudedagsreserve volgens de bestaande regels af te wikkelen. Dit betekent dat het mogelijk blijft voor het bedrag van de opgebouwde oudedagsreserve één of meer kwalificerende lijfrenten te bedingen. Tegenover de belaste afname van de oudedagsreserve staat dan een aftrekbare lijfrentebetaling, zodat per saldo niets wordt belast. Uiteindelijk worden de lijfrente-uitkeringen belast. MIDDELINGSREGELING VERVALT De middelingsregeling biedt mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 de mogelijkheid om hun inkomen over drie jaar te middelen (zie ook artikel in BouwTotaal 1 / 2 Februari 2022). Deze regeling wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Het laatste tijdvak waarover nog gemiddeld kan worden is 2022-2023-2024. VERHOGING VRIJE RUIMTE WERKKOSTENREGELING Via de werkkostenregeling (WKR) kan de werkgever een onbelaste vergoeding geven aan werknemers. Dat kan via de zogenoemde vrije ruimte. Voor zover de vrije ruimte wordt overschreden, is de werkgever een eindheffing van 80% verschuldigd. In 2022 bedraagt de vrije ruimte 1,7% over de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom (eerste schijf) en 1,18% over de resterende loonsom (tweede schijf). Alleen voor het kalenderjaar 2023 wordt het percentage van de eerste schijf verhoogd naar 3%. Vanaf 2024 bedraagt het percentage van de eerste schijf 1,92%. Het percentage in de tweede schijf blijft ongewijzigd. STAPSGEWIJZE AFBOUW ZELFSTANDIGENAFTREK Per 1 januari 2023 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.310,- naar € 5.030,-. De zelfstandigenaftrek wordt in de komende jaren stapsgewijs afgebouwd naar € 900,- in 2027. Het is weer 1 januari geweest en dit betekent dat er weer wijzigingen worden doorgevoerd, ook op het fiscale vlak. In dit artikel aandacht voor wijzigingen bij de uitfasering oudedagsreserve, het vervallen van de middelingsregeling, een verhoging van de vrije ruimte werkkostenregeling, stapsgewijze afbouw van de zelfstandigenaftrek, beperking aftrek van periodieke giften, verhoging onbelaste reiskostenvergoeding en wijzigingen in het belastbaar inkomen. 2022 2023 2024 Bovengrens 1e schijf € 400.000,- € 400.000,- € 400.000,- Vrije ruimte 1e schijf 1,70 % 3,00 % 1,92 % Vrije ruimte 2e schijf 1,18 % 1,18 % 1,18 % Tabel 1. Werkkostenregeling vrije ruimte. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Zelfstandigenaftrek € 6.310,- € 5.030,- € 3.750,- € 2.470,- € 1.200,- € 900,- Tabel 2. Afbouw zelfstandigenaftrek.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=