BouwTotaal 1/2 - 2023

15 NUMMER 1/2 / FEBRUARI 2023 ONDERNEMER FSC: gebruik meer tropisch hout! Met een nieuwe campagne ‘Hier hout, daar bos’, pleit FSC vóór het gebruik van tropisch hout. Dit terwijl er veel mensen zijn die denken dat je beter helemaal van het tropisch bos af kunt blijven. Wyke Smit, directeur FSC Nederland: “Die gedachtegang is heel begrijpelijk, maar onderzoek laat zien dat de feiten anders liggen. De belangrijkste oorzaken van ontbossing en biodiversiteitsverlies hebben namelijk niks met houtoogst te maken.” Ontbossing stoppen door het gebruik van tropisch hout te vermijden werkt volgens Wyke dan ook niet; “Het zijn niet de FSC-gecertificeerde bossen die krimpen of verdwijnen, maar ándere bossen die gekapt worden voor veeteelt, soja of palmolie. Een FSC-gecertificeerd bos mag simpelweg niet worden omgezet voor landbouw of veeteelt. In een FSC-gecertificeerd tropisch bos wordt altijd minder geoogst dan er bijgroeit en gemiddeld slechts één op de 100 bomen geoogst. Met de opbrengst van één boomworden dus 99 andere bomen beschermd. Híér hout, betekent dus letterlijk dáár bos.” SAMENWERKEN, REGELS MAKEN ÉN HANDHAVEN Al zo’n 30 jaar zet FSC alles op alles om wereldwijd het bos te herstellen en te beschermen. Er wordt samen met lokale gemeenschappen, bedrijven en overheden hard gewerkt aan verantwoord bosbeheer. Wyke vertelt: “Natuurlijk willen we het liefste dat overheden overal ter wereld goede regelgeving maken voor bosbescherming én die ook handhaven. Op dit moment is dat niet zo. En zelfs als de wetgeving goed is, wordt die niet altijd gecontroleerd. Een FSC-gecertificeerd bos wordt ieder jaar bezocht door een onafhankelijke auditor om te kijken of er volgens de regels wordt gewerkt.” Met die regels voldoet het bosbeheer aan de hoogste eisen op sociaal, milieuvriendelijk en economisch gebied. Ook in de tropen. “Denk aan de bescherming van dieren, geen stroperij, een lage milieu-impact, geen kinderarbeid en veilige arbeidsomstandigheden.” Ook zorgt de houtoogst voor een verdienmodel, waardoor het bos waarde heeft voor de lokale bevolking. Wyke: “Hierdoor is er geen financiële noodzaak meer om het bos om te zetten in grond voor landbouw, zoals sojaplantages, of veeteelt. En dus blijft het bos behouden.” HIER HOUT, DAAR BOS Met de campagne ‘Hier hout, daar bos’, wil FSC de discussie aanjagen en inhoudelijk de dialoog met de professionele gebruikers aangaan, zoals gemeenten en waterschappen, architecten, aannemers en hoveniers. Om hiervoor de benodigde kennis en feiten ter beschikking te stellen, lanceerde FSC, naast de campagne, een online platform: www.hierhoutdaarbos.nl. Hierop staan de meest gehoorde vragen en overtuigingen rondom tropisch hout, met daarbij behorende feiten en argumenten. FSC wil zo vooral de bewustwording over onze eigen rol in bosbescherming vergroten. Wyke: “De strijd tegen ontbossing lijkt abstract en ver weg. Maar met het gebruik van gecertificeerd tropisch hout, draag je hier wel degelijk zeer positief aan bij. ” BEPERKING AFTREK PERIODIEKE GIFTEN Vanaf 1 januari 2023 wordt de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) begrensd tot € 250.000,- per kalenderjaar. Deze grens geldt voor de schenker en een eventuele fiscale partner gezamenlijk. Dit geldt niet voor periodieke giften van voor 4 oktober 2022, 16:00 uur. Deze periodieke giften zijn tot uiterlijk 2027 nog volledig aftrekbaar. VERHOGING ONBELASTE REISKOSTENVERGOEDING Per 1 januari 2023 wordt de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. De verhoging biedt werkgevers de mogelijkheid om een hoger bedrag voor reiskosten van werknemers belastingvrij te vergoeden. Werknemers worden hiermee gecompenseerd voor de hogere kosten van vervoer. De maatregel geldt ook voor ondernemers en resultaatgenieters voor de inkomstenbelasting. Zij mogen per 2023 ook het verhoogde bedrag van € 0,21 per kilometer voor zakelijke reizen aftrekken van hun winst. De verhoging geldt daarnaast ook voor: • Reiskosten voor ziekenbezoek. • Kilometervergoeding voor weekend- en vakantie uitgaven voor gehandicapten. • Giftenaftrek als een vrijwilliger afziet van reiskostenvergoeding. BOX 2: BELASTBAAR INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG Doelmatigheidsmarge gebruikelijk-loonregeling vervalt De doelmatigheidsmarge in de gebruikelijk-loonregeling wordt per 2023 afgeschaft. Iemand die werkt voor zijn eigen bv moet zichzelf een gebruikelijk loon uitkeren. Bij de vaststelling daarvan wordt dit onder andere vergeleken met het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Tot en met 2022 kon het loon op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking gesteld worden. Het verschil van 25%wordt de doelmatigheidsmarge genoemd. Het gebruikelijk loon zal door de afschaffing daarvan in voorkomende gevallen hoger gesteld worden. Uitzondering gebruikelijk-loonregeling voor innovatieve start-ups vervalt Per 1 januari 2017 bevat de gebruikelijk-loonregeling een uitzondering voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) van innovatieve startups. Met deze regeling kan een DGA het belastbaar loon vaststellen op het minimumloon, waardoor er meer geld beschikbaar blijft in de startup om te kunnen groeien. Per 1 januari 2023 vervalt deze regeling. Excessief lenen bij eigen vennootschap beperkt Vanaf 1 januari 2023 wordt het excessief lenen bij de eigen vennootschap beperkt. Vanaf dan moeten aanmerkelijkbelanghouders inkomstenbelasting in Box 2 betalen over leningen van de eigen vennootschap voor zover die meer bedragen dan € 700.000,- (uitgezonderd eigenwoningschulden). BOX 3: BELASTBAAR INKOMEN UIT SPAAR- EN BELEGD VERMOGEN Rechtsherstel Box 3 Eind 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de vermogensrendementsheffing in Box 3 in strijd was met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Als gevolg hiervan hebben bezwaarmakers rechtsherstel ontvangen voor de periode 2017 tot en met 2020. Ook aanslagen die ten tijde van de uitspraak nog niet onherroepelijk vaststonden, waaronder alle aanslagen voor 2021 en 2022, worden volgens de regels van het rechtsherstel opgelegd. Het rechtsherstel wordt bepaald door een nieuwe berekening te vergelijken met de betaalde belasting: komt de nieuwe berekening lager uit, dan krijgt het belastingplichtige geld terug. Tijdelijk stelsel Box 3 Van 2023 tot en met 2025 wordt voor Box 3 de tijdelijke overbruggingswetgeving ingevoerd met een nieuwe rekenmethode voor het rendement op basis van de werkelijke vermogensmix. Dit is dezelfde methode die voor het rechtsherstel is gebruikt, met één verschil: de te betalen belasting kan vanaf 2023 ook hoger zijn dan op basis van het oude stelsel het geval zou zijn geweest. De berekening gaat uit van drie forfaitair bepaalde rendementspercentages: voor spaargeld, overige bezittingen en schulden. De forfaits voor spaargeld en schulden zijn gebaseerd op de gemiddelde spaarrente en hypotheekrente in 2023 en worden na afloop van het jaar bepaald. Het forfait op overige bezittingen is een langjarig gemiddelde en is voor 2023 vastgesteld op 6,17%. Het heffingvrije vermogen blijft bestaan en wordt pro rata aan het inkomen uit de drie vermogensbestanddelen toegerekend. In 2023 wordt daarnaast het heffingvrije vermogen verhoogd naar € 57.000,- (was € 50.650,-). Ook het belastingtarief wordt verhoogd naar 32% (was 31% in 2022). In 2026 beoogt het kabinet dit tijdelijke stelsel te vervangen door een nieuw Box 3-stelsel op basis van het werkelijke rendement. 2022 2023 Heffingvrij vermogen € 50.650,- € 57.000,- Tarief 31% 32% Forfaitair rendement overige bezittingen - 6,17% Forfaitair rendement spaartegoeden - Begin 2024 bekend Forfaitair rendement schulden - Begin 2024 bekend Tabel 3. Box 3 veranderingen. John A.W.J.M. Brands MBA Directeur Kubus Onderneming Support Kubus Administratieve Dienstverlening en Accountancy  john.brands@kubus.nl www.kubus.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=