BouwTotaal 12 - 2021

27 NUMMER 12 / DECEMBER 2021 THEMA BETON NIEUWS Winnaars Betongame winnen ballonvaart Betoncentrales CSC gecertificeerd CSC NL / BETONHUIS De Concrete Sustainability Council heeft een internationale status. Er zijn vier niveaus: brons, zilver, goud en platina. In Nederland is CSC NL (Betonhuis sector Betonmortel) de regionale systeembeheerder van de internationale CSC-regeling. Betonhuis is de branchevereniging van de cement- en betonindustrie en expert voor duurzaam bouwen met beton. De feitelijke CSC-certificering wordt uitsluitend uitgevoerd door bij CSC aangesloten, onafhankelijke certificerende instellingen. Tijdens de duurzame maand oktober konden twee spelers, een student en een professional, een ballonvaart winnen met het spelen van de Betongame. Uit bijna 300 deelnemers werden twee winnaars gekozen: Maurice Linders, student HBO Built Environment bij Associate degrees Academie en Niels van der Hulst, algemeen directeur bij Swaans Beton. “Een lage score halen was geen barrière om toch mee te kunnen doen”, vertelt Cindy Vissering van Betonhuis. Zij is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de game. “Al spelenderwijs konden de spelers zich verplaatsen in de verschillende rollen van het bouwproces. De antwoorden van de spelers geven een verrassend totaalbeeld. Spelers uit de groep aannemers en de groep ontwerpers kunnen zich goed in de rol van opdrachtgevers verplaatsen maar weten minder van de mogelijkheden om beton te verduurzamen.” ROL OPDRACHTGEVER GOED BEGREPEN De antwoorden uit de betongame geven inzichten hoe verschillende partijen tegen duurzaam bouwen met beton aankijken. Vissering: “We willen in 2030 tot 60% CO2 reduceren ten opzichte van 1990 en 100% van al het circulair gesloopte beton terugbrengen in nieuwe betonproducten. Maar dan moeten we beter samenwerken en innovaties moeten we versneld implementeren. Het is verrassend om te zien dat veel spelers weinig kennis hebben van beton. De data laat zien dat de spelers op dat deel van de betongame slecht scoren. De rol van de opdrachtgever wordt juist heel goed begrepen. ” SAMENWERKEN OM TE VERDUURZAMEN Beter samenwerken kan betekenen dat opdrachtgevers plannen moeten loslaten of juist meer geld moeten investeren in bepaalde zaken. Maar ook dat bouwers en ontwerpers hun werkwijze en plannen tegen het licht moeten houden, wachttijden anders moeten inrichten, constructies moeten aanpassen, hergebruiken of slanker moeten construeren. “We zien dat de spelers met de rol opdrachtgever zichzelf heel goed kennen, maar de opdrachtgever kent andere rollen veel minder. Het is dus zaak dat we opdrachtgever, ontwerper en industrie samen aan tafel krijgen om stappen te zetten richting een duurzame betonsector en het duurzaam bouwen met beton.” SLAGSESSIE BETONHUIS Betonhuis heeft Thijs Struijk, directeur Sustainability Games, uitgenodigd om de antwoorden uit de game te bespreken. In een korte slagsessie van 20 minuten vraagt Cindy Vissering ommeer uitleg. Naast studenten speelden aannemers, ontwerpers en mensen uit de eigen industrie de betongame het meest. In de slagsessie geeft men ook nog uitleg over het spelen in teams binnen bedrijven. De opgenomen slagsessie is te bekijken op betonhuis.nl. Alle betonmortelcentrales van De Hoop Terneuzen hebben het CSC-certificaat voor beton behaald. Namens SGS overhandigde Jeroen Pos de certificaten op 17 november 2021 aan de bedrijfsleiders van de betonmortelcentrales van De Hoop Terneuzen. In de afgelopen periode heeft SGS alle betonmortelbedrijven van De Hoop CSC gecertificeerd. De bedrijven Betonmortel Grevelingen, VTO, De Hoop Betonmortel en Betoncentrale Haringman hebben vanaf 17 november het zilveren certificaat in bezit. “Het verkrijgen van een CSC-certificering past binnen ons ‘duurzaam ondernemen beleid’. Dat staat voor het op duurzame wijze winnen van grondstoffen met respect voor de omgeving en met een open visie voor de relevante maatschappelijke belangen. Begin 2019 is daarom het besluit genomen om voor al onze Nederlandse betonmortelcentrales een certificering te laten uitvoeren naar de CSC-standaard. Als pilot hebben de centrales van Betoncentrale West-Brabant in 2019 al het certificeringtraject doorlopen. Nu zijn al onze centrales met succes gecertificeerd”, aldus Henk van Holten, commercieel manager betonmortel. CSC CSC staat voor Concrete Sustainability Council en is een wereldwijd keurmerk voor beton. Het keurmerk CSC garandeert de duurzame productie van beton. Keurmerkhouders mogen CSC alleen voeren als zij voldoen aan strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid. Als aanvulling hierop geven keurmerkhouders advies over het milieuprofiel van beton en leveren ze een hoge kwaliteit beton. Daarnaast streven  Overhandiging CSC-certificaten aan de bedrijfsleiders van de betonmortelcentrales van De Hoop Terneuzen. Van links naar rechts: Remco Kerkhoven (CSC Nederland/ Betonhuis), Fenanda van Kouteren (Betoncentrale Haringman), Folco Melissant (Betonmortel Grevelingen), Jeroen Pos (SGS), Robert Roks (VTO) en Henk van Holten (De Hoop Betonmortel). keurmerkhouders naar een hoge inzet van secundaire materialen. Ook moet de verantwoorde herkomst van grondstoffen worden aangetoond. CIRCULAIRE ECONOMIE In 2050 moeten we een volledig circulaire economie hebben. Er zijn al diverse initiatieven bij De Hoop Terneuzen operationeel, zoals het toepassen van betongranulaat in vers beton, de recycling van eigen productieafval, nieuwe producten op basis van secundaire grondstoffen en de productie van cascowoningen. Daarnaast worden er van steeds meer producten de relevante milieu-indicatoren meegeleverd. Hierdoor wordt de klant niet alleen geïnformeerd over technische zaken, maar ook over de prestatie ten aanzien van de belasting van het milieu. Er is binnen het concern veel aandacht voor de ecologische ontwikkeling in Zeeland. Voorbeelden hiervan zijn de betrokkenheid van De Hoop bij verschillende projecten die de betonketen sluiten. Maar ook de investering van 100 hectare bosaanplant in samenwerking met Staatsbosbeheer past binnen dit beleid en is onderdeel van de organisatiedoelstelling om haar CO2-uitstoot zoveel mogelijk te reduceren en te compenseren.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=