BouwTotaal 12 - 2021

PLATFORM VOOR HEEL BOUWEND NEDERLAND 26 KOMO-certificaat voor koudebrugonderbreking Duurzaam beheer en onderhoud parkeerruimte Opschalingsfase Betonakkoord De betonsector gaat volop inzetten op CO2-arm en circulair beton. Het zijn de speerpunten in de opschalingsfase van het Betonakkoord. Dit betekent dat naast de kerngroep uit de betonketen, bouwsector, opdrachtgevers en overheid, iedereen in de beton- en bouwsector hier nu mee te maken gaat krijgen. Tijdens de uitzending van Studio Beton Digitaal van de Betonvereniging gaf voorzitter Jacqueline Cramer een presentatie met de stand van zaken. Jacqueline Cramer wijst op het belang van het innovatieprogramma Betonakkoord waarin twee thema’s centraal staan: duurzaam beton (CO2 arm en circulair) en het testen en ontwikkelen van innovaties die binnen één tot vijf jaar toepasbaar zijn. Ook het duurzaam ontwerpen en bouwen met beton, het toepassen op grotere schaal in praktijk kwam aan de orde. Het natuurlijk kapitaal is geborgd in CSC en de industrie is bezig met sessies ‘Aan de slag met het Betonakkoord’. INNOVATIEPROGRAMMA Van de 21 voorstellen die zijn ingediend voor thema ‘Duurzaam beton en levensduurverlenging’ zijn zeven voorstellen gematcht met opdrachtgevers: Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Noord-Holland en Gemeente Amersfoort. De innovaties op het gebied van gewapend geopolymeerbeton worden in samenspraak met Rijkswaterstaat en BouwCirculair ondergebracht in een serie proeftuinen, om ervaringen eenvoudiger te kunnen delen en gezamenlijk te komen tot een uniforme manier van testen, monitoren en valideren. Na afloop van de testprocedures worden de innovaties voor validatie ingediend bij het Betoninnovatieloket. Zodra er meerdere validaties zijn van soortgelijke producten zal een CROW/ CUR Aanbeveling worden opgesteld om de toepassing verder op te kunnen schalen. REGELGEVING Een veel genoemde belemmering voor het kunnen opschalen van innovaties is het ontbreken van regelgeving of beter gezegd, de belemmering die de huidige regels vormen voor innovatieve toepassingen. Zo zijn er verschillende voorstellen ingediend voor alternatieve bindmiddelsystemen, waarvan in het laboratorium de prestaties al zijn aangetoond. Binnenkort start een werkgroep van het Betonakkoord aan het opstellen van spelregels voor de prestatiebeoordeling van beton en betontoepassingen. Deze regels sluiten aan bij de validatieprocedure van het Betoninnovatieloket. MKI-PLAFONDWAARDEN De opdrachtgevers die het Betonakkoord hebben ondertekend nemen de gepubliceerde plafondwaarden van juni 2021 op in hun aanbestedingsprocedures. Binnenkort verschijnt de handreiking Duurzaam inkopen van beton met de MKI, die de opdrachtgevers een basisstructuur biedt voor de aanbesteding. De handreiking is een uitwerking van de PIANOo handreiking Inkopen met de Milieukostenindicator. De handreiking zal worden gepubliceerd op de website van het Betonakkoord. De genoemde plafondwaarden zullen tot 2030 elke 2 jaar stapsgewijs dalen. De Hakron-Terwa ISOPRO® koudebrugonderbreking voldoet aan alle producteisen conform de actuele BRL 0505 ‘Wapeningssystemen voor onderbreking van thermische bruggen in beton’. Op basis hiervan heeft KIWA op 28 september 2021 het KOMO attest-met-productcertificaat K108854 verstrekt. De ISOPRO® koudebrugonderbreking vormt een constructieve verbinding tussen betonnen constructiedelen zonder dat dit leidt tot een thermische brug. De wapening die onderdeel uitmaakt van het ISOPRO® -element wordt aan weerszijden in het beton gestort en verbindt zo beide constructiedelen. Het beton van beide constructiedelen wordt niet tegen elkaar aangestort maar onderbroken door een 80 mm strook isolatiemateriaal, dat onderdeel is van het element. De voordelen van dit systeem zijn onder meer: KOMO-gecertificeerd, korte levertijden (ook voor specials), economische oplossing, brandwerendheidsklasse R90 en REI120 en berekening volgens Eurocode. Zowel het KOMO-certificaat als de nieuwe documentatie zijn op www.hakronterwa.nl te downloaden. Hakron-Terwa www.hakronterwa.nl Balm bv gaat de komende vijf jaar maar liefst 54 hectare Amsterdamse parkeerruimte beheren en onderhouden. Het internationale bedrijf, met wortels in Vianen, heeft via een Europese aanbesteding het mandaat gekregen om een groot deel van de Amsterdamse parkeerplaatsen en -garages duurzaam te gaan beheren. Opdrachtgever is de Gemeente Amsterdam. De gemeente is de overeenkomst aangegaan voor een periode van vijf jaar met een optie op verlenging tot tien jaar. Het gaat om in totaal 31 parkeergarages, 13 fietsenstallingen en 11 parkeerterreinen. De overeenkomst met de gemeente Amsterdam is vastgelegd in een uniforme modelovereenkomst, een UAV-GC contract. In die contractvorm leunt de opdrachtgever zwaar op de materiedeskundigheid van de opdrachtnemer. Hoofdaannemer Balm is gespecialiseerd in onderhoud, reparatie en constructief versterken van betonconstructies. De bouwonderneming heeft daardoor veel ervaring in renovatie en onderhoud van onder meer parkeerfaciliteiten. “De gemeente Amsterdam wil in de komende jaren nadrukkelijk meer als beheerder van de stedelijke parkeerfaciliteiten gaan optreden”, zegt Wim Vermeulen, eigenaar van Balm bv. “Dat ze de daarvoor benodigde expertise bij ons zoekt, zegt iets over het vertrouwen dat de gemeente stelt in onze ervaring als beheerder van dit soort voorzieningen.” TOEKOMSTBESTENDIG Veel van de parkeerfaciliteiten worden de komende jaren aangepakt en toekomstbestendig gemaakt. De oudste parkeervoorziening in het contract stamt uit circa 1895. De jongste is van 2020. In 2022 worden alle parkeervoorzieningen door Balm geïnspecteerd. Met behulp van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) wordt alle noodzakelijk onderhoud in kaart gebracht en gepland. Voor een deel gaat het daarbij om regulier onderhoud, maar de gemeente wil de voorzieningen ook moderniseren en, waar nodig, inpassen in veranderend hoofdstedelijk parkeerbeleid. Zo wil het stadsbestuur de verkeersdoorstroming optimaliseren, de parkeerdruk op straat verminderen, de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen uitbreiden en meer ruimte creëren voor voetgangers en fietsers. STORINGSDIENST Naast inspectie, reparatie-, onderhouds- en installatiewerkzaamheden heeft Balm ook de opdracht aanvaard om een 24/7 storingsdienst in te richten voor alle parkeerfaciliteiten die ze in beheer heeft. Die storingsdienst zal al vanaf 1 januari 2022 operationeel zijn. In de opdracht van de gemeente Amsterdam werkt Balm samen met installatiebedrijf HOMIJ Technische Installaties in Vianen. De onderaannemer neemt alle werkzaamheden aan werktuigkundige, elektrotechnische en transportfaciliteiten voor haar rekening.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=