BouwTotaal 12 - 2021

11 NUMMER 12 / DECEMBER 2021 ONDERNEMEN Snel verdiend Fiscaliteit & subsidie Wat in het vat zit verzuurt niet Mr Gerrald Heijnen RB Senior belastingadviseur Alfa Accountants en Adviseurs  gheijnen@alfa.nl Al heel lang wordt de discussie gevoerd over de extreem hoge belastingheffing over spaarrente: de belastingheffing over box 3 vermogen. Heel bijzonder: de heffing kan oplopen tot ruim 1,7 % van het spaarsaldo, terwijl de negatieve (!) rente 0,5 % is. De staatssecretaris (Vijlbrief) kondigt al geruime tijd aan dat hij daar wat aan wil doen. Maar tot daden kwam het tot nu toe niet. En een kabinetsformatie die al meer dan acht maanden duurt, helpt daar ook niet bij. Toch lijkt er wat in de lucht te zitten. Daarvoor moeten we kijken naar het wetsvoorstel “Excessief lenen van de eigen BV”. U weet wel, die wetgeving waarbij je als DGA enorm wordt afgestraft als je meer dan € 500.000,- van je eigen BV leent. Op 1 oktober 2021 kondigde de staatsecretaris aan dat hij voor de behandeling van dit wetsvoorstel op de pauzeknop drukt. En dat is wel bijzonder, want tot nu toe stond er veel druk op. Hij wil dit wetsvoorstel behandelen in samenhang met wijzigingen in box 3! Vol verwachting klopt ons hart. CONTOUREN NIEUW STELSEL Daar kwam vervolgens de brief van 5 november 2021 aan de Tweede Kamer overheen. Daarin kondigt de staatssecretaris aan dat hij vóór de Kerst (van dit jaar) de contouren van een nieuw stelsel over de heffing van inkomstenbelasting uit vermogen zal bekendmaken. Wat hij al vast meedeelde is: “In het stelsel zullen de werkelijke inkomsten, bestaande uit de reguliere voordelen (bijvoorbeeld rente en dividend), de gerealiseerde waardeontwikkelingen en de niet-gerealiseerde waardeontwikkelingen, worden belast. Voor bank- en spaarproducten in euro’s betekent het nieuwe stelsel concreet dat alleen werkelijk behaalde rente-inkomsten worden belast. Bij beleggingen in financiële instrumenten bestaat het inkomen uit enerzijds reguliere inkomsten, zoals ontvangen dividend, en anderzijds uit de waardeontwikkeling, zoals een koerswinst of -verlies.” Dat is goed nieuws voor mensen die hun vermogen op een bankrekening hebben staan. Voor mensen die hun vermogen op een andere wijze hebben belegd, lijkt het een ander verhaal te worden. Daarnaast heeft Vijlbrief in de brief van 1 oktober 2021 aangekondigd dat hij nadenkt over de heffing in box 2, de heffing over uitkeringen uit de eigen BV. NOG GENOEG TIJD Het lijkt er op of er een flink aantal zaken gaan samenvallen. Dat zou het fiscale landschap van de belastingheffing over vermogen drastisch op de kop zetten. Voeg daarbij nog de discussie over de eigen woning: wel of niet naar box 3. Wel krijgt u genoeg tijd om op eventuele nieuwe wetgeving te anticiperen. In een Kamerdebat heeft Vijlbrief aangegeven dat het nog wel tot 2025 duurt voor eventuele nieuwe wetgeving ingaat. Dat laatste zal wel te maken hebben met het feit dat de belastingdienst forse aanpassingen in wetgeving op dit moment niet aan kan. Het lijkt er op dat we volgend jaar, als er tenminste een nieuw kabinet komt, nog wel wat fiscaal vuurwerk kunnen verwachten. Pilot scheiding van EPS en bitumen veelbelovend Producent Kingspan Unidek, waste-to-product organisatie Renewi en recycler PSLoop onderzoeken momenteel de mogelijkheden om verontreinigd EPS van platte daken een tweede leven te geven. De ‘EPS-isolatie’ is, als het vrijkomt bij sloopwerkzaamheden, veelal vermengd met bitumen. Het wordt nu vooralsnog verbrand, terwijl de afzonderlijke materialen uitstekend recyclebaar zijn. De eerste resultaten van de pilot-onderzoeken zijn veelbelovend. Het streven van de drie betrokken partijen is om geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor 100 procent te recyclen en terug te brengen in het productieproces als secundaire grondstof. De isolatieplaten komen vrij bij sloop en renovaties van gebouwen. Door het verwerkingsproces te optimaliseren, is het mogelijk om fossiele grondstofbronnen te verminderen en bij te dragen aan circulair bouwen. Het totaal aan EPS in Nederland voorkomend uit sloopwerkzaamheden komt momenteel neer op ongeveer 6.500 ton per jaar en zal in de toekomst verder toenemen. Een derde hiervan komt al nagenoeg schoon vrij en kan direct door PSLoop worden gerecycled. EPS met bitumen vormt echter een uitdaging en dankzij de samenwerking krijgt ook deze afgedankte materiaalstroom een tweede leven. PSLOOP EPS wordt in de praktijk veelal toegepast op platte daken. Om de daken waterdicht en weersbestendig te maken worden de EPS en bitumen met elkaar verkleefd waardoor het vaak niet direct geschikt is voor recycling. “Ommet PSLoop volume te kunnen maken, is recycling van dit materiaal dus zeer interessant”, zegt Alix Reichenecker, Circular Economy Manager bij PolyStyreneLoop. PSLoop is een coöperatie met leden uit de hele EPS-waardeketen met het doel om EPS circulair te maken. SCHEIDING OP SORTEERLIJNEN Renewi, Kingspan Unidek en PSLoop zijn een pilot gestart om te onderzoeken hoe het materiaal geschikt gemaakt kan worden voor recycling. De eerste stap hierin is scheiding aan de bron: het op de bouwplaats al zo veel mogelijk scheiden van bitumen en EPS. Renewi heeft dit materiaal vervolgens op haar locatie in Nieuwegein verwerkt op de bestaande sorteerlijnen. Vervolgens heeft Fraunhofer IVV Institut een analyse uitgevoerd op de drie vrijgekomen fracties met het ook op directe inzetbaarheid in het proces van PSLoop. Hieruit bleek dat alvast een fractie voldoet aan de juiste specificaties. Omdat de andere twee fracties nog niet voldeden heeft Kingspan Unidek materiaal voor een tweede test aangeleverd bij Renewi. De verwachting is dat de fracties nog zuiverder kunnen worden met de verdere optimalisatie van de sorteerlijnen. Daarbij wordt er middels juiste instructies aan slopers inmiddels ook beter aan de bron gescheiden. Op dit moment gaat het bij de pilots om de technische haalbaarheid om bitumen en EPS te splitsen om recycling van EPS mogelijk te maken. De economische haalbaarheid komt in een later stadium aan bod. Daarvoor wordt het proces momenteel zo efficiënt en economisch mogelijk ingericht.  De in juni 2021 geopende ultramoderne PS-Loop-faciliteit in Terneuzen zal naar verwachting 3.300 ton isolatie afval per jaar recyclen, zodra deze volledig operationeel is.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=