BouwTotaal 9 - 2021

PLATFORM VOOR HEEL BOUWEND NEDERLAND 6 Groot elektrisch laadplatform in regio Amsterdam Essent gaat één van de grootste laadplatformen voor busjes en vracht- wagens van Nederland realiseren op de City Logistics Innovation Campus (CLIC) nabij Lijnden, aan de westkant van Amsterdam. Door een veelheid van slimme oplossingen moet het platform jaarlijks goed zijn voor 30 miljoen schone transportkilometers in de stad Am- sterdam en de omliggende regio. CLIC wordt de komende jaren gerealiseerd aan de A9 bij Badhoevedorp, recht tegen- over Schiphol, aan de rand van Amsterdam. Het voertuiglaadplatform op de logistieke innovatiecampus krijgt de grootste laadcapa- citeit die tot nu toe in Europa is gerealiseerd. Essent gaat naast het platform en het hy- permoderne energiesysteem ook de stroom leveren voor CLIC. De stroom die op CLIC wordt verbruikt, wordt volledig duurzaam opgewekt met behulp van wind en zon. Essent Energy Infrastructure Solutions gaat ervoor zorgen dat het gebruik van elektriciteit, warmte en koude bij CLIC de grootst mogelijke efficiëntie krijgt en dat er nauwelijks energie ongebruikt verloren gaat. BROEDPLAATS CLIC wordt een broedplaats van technolo- gische en organisatorische innovatie van de stadslogistiek in de drukste regio van Neder- land. Denk aan alle voertuigbewegingen voor bouwplaatsen, maar ook (online) supermark- ten, bedrijven, pakketdiensten en maaltijdbe- zorgers. Mede als gevolg van de coronapan- demie zijn de aantallen bezorgingen door online bestellingen geëxplodeerd. Dat zorgt ervoor dat de noodzaak van oplossingen voor innovatieve stadslogistiek met de dag groeit. De campus gaat niet alleen dienen als trans- porthub en kantoorterrein voor bedrijven in food-, retail- en servicelogistiek, maar krijgt ook andere functies. Er komen een hotel, eetgelegenheden en sportaccommodaties. Met het project is een investering van ruim 250 miljoen euro gemoeid. INNOVATIE “We zijn er trots op dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan één van de grootste uitdagingen in deze tijd: de duur- zame bevoorrading van onze steden met nieuwe oplossingen voor stadslogistiek”, aldus Stephan Segbers, bestuurder bij Es- sent. “Duurzame energie en de bijbehorende infrastructuur vormt een essentieel onder- deel. Op CLIC komt straks alles samen wat E.ON op het gebied van intelligente energieo- plossingen heeft ontwikkeld en nu gereed is voor toepassing in Nederland. In dat opzicht is CLIC straks niet alléén een innovatie voor stadslogistiek, maar óók voor de toekomst van onze energievoorziening.” Volgens Patrick Lammers, bestuurder bij E.ON, het moederbedrijf van Essent, komt op CLIC straks alles samen wat E.ON internationaal op het gebied van intelligente energieoplossingen heeft ontwikkeld en nu gereed is voor toepassing in Nederland. “Nog nergens ter wereld wordt de desbetreffende energietechnologie toegepast als op de schaal bij CLIC. Dat geldt al helemaal als je het baanbrekend hoge volume van het laad- platform in ogenschouw neemt. We kunnen onze rol als Europese voorhoedespeler in de energiemarkt daarmee versterken.” TOT 80 PROCENT MEER ENERGIE- EFFICIËNTIE Naast een groot laadsysteem voor duurzame elektrische mobiliteit, gaat de energie-in- frastructuur ook bestaan uit zonnepane- len en een aantal grote batterijen waarin de geproduceerde zonne-energie wordt opgeslagen. De elektriciteit die CLIC niet zelf kan opwekken, wordt door Essent geleverd. Daarbij zal het gaan om stroom die voor 100 procent uit hernieuwbare bronnen als wind, zonlicht en waterkracht is gewonnen. Voor de warmte- en koudevoorziening op CLIC maakt Essent gebruik van de ectogrid, een, intelligente infrastructuur voor het opslaan en leveren van warmte- en koude. Dit door moederbedrijf E.ON ontwikkelde systeem koppelt alle bedrijven op CLIC en zorgt voor slimme uitwisseling van warmte en koude. Het systeemwordt aangestuurd met behulp van ectocloud, een intelligente digitale laag die alle energiestromen van verwarming, koeling, opslag, elektriciteitsproductie en -gebruik integreert. Zo worden pieken voor- komen en kan de aansluiting op het elektrici- teitsnet zo klein mogelijk worden gehouden, van belang gezien het tekort aan netcapaci- teit in Nederland. De ectocloud wordt con- tinu aangestuurd door beschikbare data uit het energiesysteem voor CLIC. Samen met externe data en met zelflerende algoritmen leidt dit tot een uiterst efficiënt systeem. Uit eerdere projecten van Essent-moeder E.ON is gebleken dat efficiëntieverhogingen tot maar liefst 80 procent qua energieverbruik mogelijk zijn. Nieuw circulair groendaksysteem  Alexander Ilsink, directeur en derde generatie Mobilane, met een MobiRoof ECO cassette. Uw dak vergroenen wordt steeds eenvoudiger. MobiRoof ECO is een circulair groendak casset- tesysteem, dat eenvoudig op platte daken is te plaatsen. De cassette is gemaakt van gere- cycled materiaal en is zelf ook volledig recyclebaar. Het kant-en-klaar lichtgewicht groendaksys- teem bestaat uit een plantcassette die is gevuld met substraat en zes tot acht ver- schillende soorten Sedum. De cassettes zijn geschikt voor platte daken en daken met een hellingshoek tot 10 graden (20%) en blijven altijd herplaatsbaar. De cassettes van MobiRoof ECO zijn vervaar- digd uit regeneraat polypropyleen. Dit type PP is een sterk, duurzaam en volledig gerecy- cled en recyclebaar materiaal. Het materiaal is een uit afval herwonnen grondstof. Een deel van het materiaal wordt herwonnen uit eigen afvalstroom. Wanneer de producten van Darthuizer Groep (moederbedrijf Mo- bilane) afgeschreven zijn dan worden deze gebruikt als grondstof voor de cassettes. Zo maakt Mobilane optimaal gebruik van de ma- terialen en grondstoffen van alle bedrijven uit de groep. LOKAAL GEPRODUCEERD De cassettes uit afval gewonnen materiaal worden in Nederland geproduceerd en op eigen kwekerij gekweekt. Tevens komt het sedumstek voor de productie van eigen kwekerij. Door het gebruik van eigen stek en het in Nederland produceren van de cassettes wordt niet alleen de kwaliteit van de cassettes gegarandeerd. Ook wordt de keten gereduceerd en dat zorgt voor minder transport en beperkt de CO 2 -uitstoot. De afmetingen van de cassettes zijn 50 x 50 x 6 cm. Het gewicht is 38 kg/m 2 droog en circa 58 kg/m 2 indien volledig verzadigd met wa- ter. De waterretentie is 20 liter/m 2 (optioneel is 30 liter).

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=