BouwTotaal 1/2 - 2021

PLATFORM VOOR HEEL BOUWEND NEDERLAND 18 NII: “ BENG-eisen zijn geen stap vooruit” Nederland moet net als alle EU-lidstaten in 2050 CO 2 -neutraal zijn. Voor gebouwen moeten de BENG-eisen een belangrijke stap zijn op weg naar dit doel. In eerste instan- tie was er in 2015 op basis van het DGMR onderzoek ‘Resultaten verkennende studie voor eisen aan bijna-energieneutrale gebou- wen’ een beeld ontstaan van het niveau van haalbare eisen die voor nieuwbouw zouden gaan gelden. Zo zou het primair energie- gebruik van nieuwe woningen volgens de voorgenomen eisen niet hoger zijn dan 25 kWh per m 2 per jaar, het primair fossiel energiegebruik maximaal 25 kWh per m 2 per jaar en het aandeel hernieuwbare energie minimaal 50%. Zelfs de oorspronkelijk bedachte waarde voor het primair energiegebruik voor ver- warming en koeling (BENG 1) lag al ver boven de voor passiefhuis gehanteerde maximale vraag voor ruimteverwarming en koeling van 15 kWh/m 2 per jaar. Opgemerkt moet wel worden dat deze laatste waarde niet wordt berekend met NTA 8800, maar met de PHPP (PassiefHuis Projecterings Pakket) rekenme- thode. Deze rekenmethodes zijn niet 1 op 1 met elkaar vergelijkbaar. Maar beide bere- keningen hebben wel als doel de werkelijke energiebehoefte voor verwarming en koeling in beeld te brengen. STAP ACHTERUIT “Met de oorspronkelijk voorgestelde eisen waren we tevreden. Hier sprak ambitie uit en lag een kans om echt een stap vooruit te zetten, vergeleken met de EPC-eisen”, aldus André Meester, voorzitter NII. “Het was wel even schrikken toen op basis van een kostenoptimaliteitsanalyse (KOS) die in opdracht van het Ministerie BZK is uitge- voerd de eisen aanzienlijk werden aangepast. Op het congres ‘Energieprestatie 2.0’ dat op 20 november 2018 door NEN en ministerie BZK werd georganiseerd zijn de ‘concept geadviseerde waarden’ voor de BENG-eisen bekend gemaakt. BENG 1 voor woningbouw was versoepeld naar 70 kWh/m 2 ! Op basis van een internetconsultatie begin 2019 is die waarde later nog weer aangescherpt naar de definitieve 55 kWh/m 2 . Tussenwoningen die nu worden gebouwd volgens de minimum- -Bouwbesluiteisen en de voormalige EPC van 0,4, behalen gemakkelijk op basis van de NTA 8800 een BENG 1-prestatie van 45 tot 50 kWh/m 2 per jaar. Met maatregelpakket- ten die voldoen aan het ambitieniveau van 2015 zouden deze woningen tussen de 40 en 45 kWh/m 2 per jaar moeten presteren Naar onze mening doet de huidige BENG 1-eis voor een groot deel van het bouwvo- lume dan ook geen recht aan het doel om de energievraag verder terug te dringen en in het verlengde daarvan de CO 2 -uitstoot te beperken.” Benedikt van Roosmalen, bestuurslid NII, voegt toe: “Ik vind dat een kostenoptimali- teitsanalyse een verkeerd beeld geeft: een De nieuwe rekenmethodiek voor de BENG-eisen kan de handen nog wel op elkaar krijgen bij de Nederlandse Isolatie Industrie (NII). Maar de hoogte van de BENG-eisen leidt volgens André Meester en Benedikt van Roos- malen van NII niet tot een verbe- tering ten opzichte van de oude EPC-eisen. “In plaats van bespa- ren gaan we meer CO 2 uitsto- ten. Wil de overheid haar eigen klimaatdoelstellingen halen, dan bieden de ooit in 2015 geformu- leerde veel strengere BENG-eisen hiervoor een betere waarborg.” TEKST: ING. FRANK DE GROOT BEELD: NII

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=