BouwTotaal 1/2 - 2021

17 NUMMER 1/2 / FEBRUARI 2021 THEMA BENG Overzicht BENG-eisen in Bouwbesluit 2012 Gebouwfunctie Energiebehoefte (BENG 1) kWh /m².jr* Primair fossiel energiegebruik (BENG 2) kWh /m².jr Aandeel hernieuwbare energie (BENG 3) % Woonfunctie, woongebouw (1) (2) Indien A ls /A g ≤ 1,83: BENG 1 ≤ 65 ≤ 50 ≥ 40 Indien 1,83 < A ls /A g ≤ 3,0: BENG 1 ≤ 55 + 30 x (Als/Ag – 1,5) Indien A ls /A g > 3,0: BENG 1 ≤ 100 + 50 x (A ls /A g – 3,0) Woonfunctie, woonwagen BENG 1 ≤ 100 + 30 x (A ls /A g – 2,0) ≤ 60 ≥ 50 Woonfunctie, drijvend bouwwerk nieuwe ligplaats BENG 1 ≤ 80 + 30 x (A ls /A g – 1,5) ≤ 50 ≥ 50 Woonfunctie, drijvend bouwwerk bestaande ligplaats BENG 1 ≤ 80 + 30 x (A ls /A g – 1,5) ≤ 70 ≥ 50 Woonfunctie, andere woonfunctie (grondgebonden woning) (1) Indien A ls /A g ≤ 1,5: BENG 1 ≤ 55 ≤ 30 ≥ 50 Indien 1,5 < A ls /A g ≤ 3,0: BENG 1 ≤ 55 + 30 x (A ls /A g – 1,5) Indien A ls /A g > 3,0: BENG 1 ≤ 100 + 50 x (A ls /A g – 3,0) Bijeenkomstfunctie, voor kinderopvang Indien A ls /A g ≤ 1,8: BENG 1 ≤ 160 ≤ 70 ≥ 40 Indien A ls /A g > 1,8: BENG 1 ≤ 160 + 30 x (A ls /A g – 1,8) Bijeenkomstfunctie, andere bijeenkomstfunctie Indien A ls /A g ≤ 1,8: BENG 1 ≤ 90 ≤ 60 ≥ 30 Indien A ls /A g > 1,8: BENG 1 ≤ 90 + 30 x (A ls /A g – 1,8) Celfunctie Indien A ls /A g ≤ 1,8: BENG 1 ≤ 160 ≤ 120 ≥ 30 Indien A ls /A g > 1,8: BENG 1 ≤ 160 + 35 x (A ls /A g – 1,8) Gezondheidsfunctie, met bedgebied BENG 1 ≤ 350 ≤ 130 ≥ 30 Gezondheidsfunctie, andere gezondheidsfunctie Indien A ls /A g ≤ 1,8: BENG 1 ≤ 90 ≤ 50 ≥ 40 Indien A ls /A g > 1,8: BENG 1 ≤ 90 + 35 x (A ls /A g – 1,8) Industriefunctie Geen eisen Geen eisen Geen eisen Kantoorfunctie Indien A ls /A g ≤ 1,8: BENG 1 ≤ 90 ≤ 40 ≥ 30 Indien A ls /A g > 1,8: BENG 1 ≤ 90 + 30 x (A ls /A g – 1,8) Logiesfunctie, in een logiesgebouw Indien A ls /A g ≤ 1,8: BENG 1 ≤ 100 ≤ 130 ≥ 40 Indien A ls /A g > 1,8: BENG 1 ≤ 100 + 35 x (A ls /A g – 1,8) Logiesfunctie, andere logiesfunctie (1) Indien A ls /A g ≤ 1,5: BENG 1 ≤ 55 ≤ 40 ≥ 50 Indien 1,5 < A ls /A g ≤ 3,0: BENG 1 ≤ 55 + 30 x (A ls /A g – 1,5) Indien A ls /A g > 3,0: BENG 1 ≤ 100 + 50 x (A ls /A g – 3,0) Onderwijsfunctie Indien A ls /A g ≤ 1,8: BENG 1 ≤ 190 ≤ 70 ≥ 40 Indien A ls /A g > 1,8: BENG 1 ≤ 190 + 30 x (A ls /A g – 1,8) Sportfunctie Indien A ls /A g ≤ 1,8: BENG 1 ≤ 40 ≤ 90 ≥ 30 Indien A ls /A g > 1,8: BENG 1 ≤ 40 + 15 x (A ls /A g – 1,8) Winkelfunctie Indien A ls /A g ≤ 1,8: BENG 1 ≤ 70 ≤ 60 ≥ 30 Indien A ls /A g > 1,8: BENG 1 ≤ 70 + 30 x (A ls /A g – 1,8) Overige gebruiksfunctie Geen eisen Geen eisen Geen eisen Bouwwerk geen gebouw zijnde Geen eisen Geen eisen Geen eisen *A ls = verliesoppervlak (gevel, vloer en dak). A g = Gebruiksoppervlak. (1) Bij toepassing van dit artikel op een gebruiksfunctie in een gebouw of een gedeelte daarvan, met een naar gebruiksoppervlak gewogen gemiddelde specifieke interne warmtecapaciteit van 180 kJ/m 2 K of minder, bepaald volgens NTA 8800, worden de aangegeven maximumwaarden voor energiebehoefte verhoogd met 5 kWh/m 2 .jr. Toelichting: geldt voor woongebouwen, grondgebonden woningen en andere logiesfuncties. (2) In afwijking van het eerste lid hoeft een woongebouw niet te voldoen aan de minimumwaarde voor het aandeel hernieuwbare energie, voor zover het als gevolg van locatiegebonden omstandigheden niet mogelijk is daaraan te voldoen. REKENVOORBEELD Een grondgebonden woning met een relatief groot schiloppervlak heeft een geometrieverhouding ( A ls /A g ) van 2,4. Volgens het overzicht op deze pagina valt de woning onder ‘woonfunctie, andere woonfunctie’: 1,5 < A ls /A g ≤ 3,0. De formule voor de BENG 1-eis wordt dan: BENG 1 ≤ 55 + 30 x ( A ls /A g – 1,5). Vullen we dit in, dan krijgen we: 55 + 30 x (2,4-1,5) = 82 kWh /m².jr. De BENG 1 eis voor dit type woning is dus een maximaal warmteverlies van 82 kWh /m².jr. Voor lichte en mid- delzware grondgebonden woningen (‘andere woonfunctie’) en woongebouwen is het mogelijk de eis aan BENG 1 voor lichte en gemengde constructies 5 kWh/ m 2 hoger te leggen. Een houtskeletbouwwoning komt dan in dit voorbeeld uit op maximaal 82 + 5 = 87 kWh /m².jr .  Foto: RVO.nl. De definitieve BENG-eisen zijn eind december 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Op deze pagina hebben we voor u alle eisen op een rij ge- zet, zoals die sinds 1 januari 2021 zijn opgenomen in Bouwbesluit 2012.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=