BouwTotaal 03 - 2024

17 NUMMER 3 - MAART 2024 THEMA DAKEN Veilig werken op daken met BRL 9935 Voorzieningen voor veilig werken op platte daken zijn vaak nog een stelpost. En waaraan moeten die voorzieningen dan voldoen? De beoordelingsrichtlijn KOMO BRL 9935 Valbeveiliging plat dak biedt helderheid voor zowel opdrachtgever als ontwerpers en aannemers. We vroegen QHSE-Manager Cas de Roos van Eurosafe naar zijn ervaringen met deze beoordelingsrichtlijn: “Onmisbaar voor iedereen die te maken heeft met veilig werken op platte daken.” TEKST: ING. FRANK DE GROOT BEELD: EUROSAFE Cas de Roos kent de gevaren op het dak. Hij was in het verleden voorman, uitvoerder en werkvoorbereider. Door zijn praktische kennis en academische achtergrond kwam hij in 2009 terecht bij SGS INTRON Certificatie, gespecialiseerd in bouwproduct- en bouwprocescertificering. “Ik was onder andere verantwoordelijk voor de procesbeoordelingsrichtlijnen ‘platte daken’ en ‘permanente dakveiligheid’ in de functie van productmanager, auditor en inspecteur. Door mijn expertise in dakveiligheid kwam ik in 2018 in contact met Eurosafe, toen nog Eurosafe Solutions. “Na jaren de kwaliteit van producten en processen beoordeeld te hebben, was ik eraan toe om hier bij een organisatie zelf verantwoordelijk voor te zijn”, vertelt Cas. Vanuit zijn werk bij SGS INTRON was Cas ook betrokken bij de BRL 9935 Valbeveiliging plat dak. Deze is namelijk ontwikkeld door SGS INTRON, in samenwerking met Stichting Nivoh (Nationaal instituut voor veiligheid op hoogte) en marktpartijen. Inmiddels is hij vanuit zijn functie QHSE-Manager voor Eurosafe nauw betrokken bij de BRL. VEILIGHEIDSRISICO’S Eurosafe levert en installeert onder meer tijdelijke en permanente veiligheidssystemen voor platte daken. Ook levert het bedrijf diensten zoals inspectie en onderhoud van klim- en veiligheidsvoorzieningen, het uitvoeren van Risico Inventaristatie & Evaluatie, training en opleiding. Ook bij veilig werken op daken moet de arbeidshygiënische strategie gehanteerd worden. Dat is het hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. “De meest veilige optie is dat je nooit het dak op hoeft, maar dat is zelden realistisch. Vervolgens kun je de dakranden dichtzetten met hekken, maar daar is welstand of de architect vaak niet gelukkig mee. Je kunt ook de borstwering van een plat dak tot een hoogte van minimaal 1,00 meter optrekken. De volgende stap is een kabelsysteem op dezelfde afstand tot het valgevaar (dakrand) aanbrengen, waar de gebruiker zich aan kan zekeren. Dit heeft altijd de voorkeur boven losse ankerpunten, omdat de gebruiker zich dan niet hoeft af- en aan te koppelen en/of de lijnlengte moet aanpassen. REIKWIJDTE De KOMO® BRL 9935 is een beoordelingsrichtlijn voor het ontwerpen, aanbrengen, controleren en onderhouden van permanente voorzieningen tegen valgevaar op platte daken. Cas legt uit: “Niet alle bedrijven verrichten alle disciplines. Er zijn er bijvoorbeeld die alleen ontwerpen of aanbrengen.” Om aan die verschillen tegemoet te komen is de KOMO® BRL 9935 modulair opgebouwd. Deel 00 is het algemene deel en is voor iedereen verplicht. ‘Deel 01’ betreft het ontwerpen en ‘Deel 02’ het installeren van permanente veiligheidsvoorzieningen. Tot slot is er ‘Deel 03’ voor het inspecteren en onderhouden van bestaande veiligheidsvoorzieningen. Een bedrijf kan zich voor minimaal één van de drie specifieke scopeonderdelen certificeren, of combinaties daarvan. WAAROM BRL 9935? In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) worden eisen gesteld aan het veilig kunnen onderhouden van gebouwen. Zo moeten bijvoorbeeld de veiligheidsvoorzieningen deugdelijk aan de ondergrond worden bevestigd. Ook de waterdichting moet in orde zijn, indien systemen door de dakbedekking heen aan de dakconstructie zijn bevestigd. Cas reageert: “Dit geldt dus voor nieuwbouw. Voor een kwaliteitsborger is het prettig dat hij weet dat de dakbeveiliging conform BRL 9935 is uitgevoerd. Maar nog belangrijker is de eigenaar van een pand, die wettelijk verantwoordelijk is voor de valbeveiliging op zijn panden, ook bij bestaande bouw! Valbeveiliging aangebracht onder het BRL 9935-certificaat geeft duidelijkheid en dekt risico’s voor de opdrachtgever af. Een onafhankelijke partij voert namelijk controles uit. Dat gebeurt zowel ten aanzien van het proces, door middel van kantooraudits, als op de werklocatie waar de valbeveiliging wordt aangebracht.” Hoewel de BRL 9935 een belangrijk instrument is om het veilig werken op daken te verbeteren, is deze beoordelingsrichtlijn bij veel opdrachtgevers nog minder of zelfs onbekend. “Door de bekendheid te vergroten kunnen meer opdrachtgevers deze beoordelingsrichtlijn in het bestek voorschrijven. Op dit moment werkt de technische commissie van de BRL 9935 aan een revisie. Onder andere gebruikerservaringen worden verwerkt om de toegankelijkheid van de BRL 9935 te verbeteren. We hopen in de loop van dit jaar de nieuwe versie gereed te hebben.”  Cas de Roos van Eurosafe: “Door de bekendheid van de beoordelingsrichtlijn KOMO BRL 9935 ‘Valbeveiliging plat dak’ te vergroten kunnen meer opdrachtgevers deze beoordelingsrichtlijn in het bestek voorschrijven.” TEC CAD College Meer informatie? 024 - 356 56 77 bel voor advies op maat info@cadcollege.nl of mail ons Cursussen en HBO-opleidingen AutoCAD, Revit (BIM),Inventor, Fusion, 3ds Max en Unity advertentie

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=