BouwTotaal 11 - 2022

11 NUMMER 11 / NOVEMBER 2022 ONDERNEMER Snel verdiend Fiscaliteit & subsidie Betalingsregeling coronabelastingschuld versoepeld BETALINGSREGELING CORONABELASTINGSCHULD VERDER VERSOEPELD De betalingsregeling voor het aflossen van uw coronabelastingschuld is verder versoepeld. Hebt u een in de kern gezond bedrijf en een coronabelastingschuld van tenminste € 10.000,-, dan kunt u onder voorwaarden uw coronabelastingschuld in maximaal zeven jaar, in plaats van vijf jaar, aflossen. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij de Belastingdienst, waarin u onderbouwt waarom u niet in vijf, maar wel in zeven jaar uw coronabelastingschuld kunt aflossen. U kunt geen gebruikmaken van deze verlenging als: • uw onderneming gebruik heeft gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voorstaat; • uw onderneming een hoge coronabelastingschuld heeft, maar in de jaren voorafgaand aan de coronapandemie niet of nauwelijks winst heeft gemaakt; • uw onderneming een openstaande coronabelastingschuld heeft van minder dan € 10.000,-. Hebt u een in de kern gezond bedrijf, dan kunt u ook gebruikmaken van de mogelijkheid om de vastgestelde maandbedragen per kwartaal te voldoen. Daarnaast kunt u gebruikmaken van een eenmalige betaalpauze van maximaal zes maanden. Aanvankelijk was dit drie maanden, maar onlangs is de betaalpauze met drie maanden verlengd. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst, waaruit uw betalingsprobleem blijkt. Daarnaast kunt u alleen van de langere betaalpauze gebruikmaken als u vanaf 1 april 2022 uw reguliere betalingsverplichtingen (zoals afdracht btw en loonheffingen) steeds bent nagekomen. AFLOSSEN VAN CORONABELASTINGSCHULD VIA DE G-REKENING Hebt u een g-rekening, dan kunt u uw coronabelastingschuld ook aflossen via deze rekening. Dit kan voor uw btw- en uw loonheffingenschulden. Umaakt het geld dan over van uw g-rekening naar rekeningnummer NL78 INGB 0000 4440 40 van de Belastingdienst/ Centrale administratie te Apeldoorn. Vermeld daarbij het betalingskenmerk dat op de naheffingsaanslag staat. Als u dat kwijt bent, kunt u dat terugvinden via www. belastingdienst.nl/betalingskenmerk. Het is ook mogelijk om de g-rekening te gebruiken voor andere belastingen. Maar dan moet u de g-rekening eerst laten deblokkeren met een deblokkeringsverzoek. Op www.belastingdienst.nl/corona leest u hoe u dit doet. SUBSIDIEREGELING VOOR DIGITALISERING MKB-BEDRIJF Bent u een mkb-ondernemer en hebt u 2 tot 50 werknemers in dienst? Dan kunt u onder voorwaarden subsidie krijgen voor het digitaliseren van uw bedrijf via ‘Mijn Digitale Zaak’. Dit gezamenlijke initiatief van INretail, de KvK en MKB-Nederland biedt u een persoonlijk advies, een stappenplan en een overzicht van leveranciers. U kunt vervolgens bij de RVO subsidie aanvragen voor de kosten van het inwinnen van advies en/of om technologie aan te schaffen. De subsidie vergoedt 50% van de offerte, tot maximaal € 2.500,-. Daarvan heeft maximaal € 500,- betrekking op advies. U kunt deze subsidie nog tot en met 30 november 2022 aanvragen. Let op: U heeft voor uw aanvraag e-Herkenning nodig met een minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+. SOMS MELDING BETALINGSONMACHT NIET NODIG Uw BV kan een onderneming drijven die verplicht is om deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds. Zij betaalt hiervoor periodieke premies. Het kan echter gebeuren dat uw BV door omstandigheden niet kan voldoen aan deze betalingsverplichting; er is dan sprake van betalingsonmacht. Uw BV is in zo’n geval verplicht om onverwijld mededeling te doen van deze betalingsonmacht aan het bedrijfstakpensioenfonds. Als dit wordt nagelaten, zijn de bestuurders in beginsel aansprakelijk. Toch heeft de hoogste rechter – de Hoge Raad – geoordeeld dat een mededeling onder bepaalde omstandigheden niet nodig is. Melden of niet? In geval van betalingsonmacht moet de bestuurder van de rechtspersoon dit in beginsel mededelen aan het bedrijfstakpensioenfonds. Hij of zij moet nadere inlichtingen en stukken verstrekken, als hierom gevraagd wordt. Het is de bedoeling dat het bedrijfstakpensioenfonds hierdoor vroegtijdig op de hoogte raakt van de moeilijkheden van uw BV, zodat het hiernaar kan handelen. De Hoge Raad oordeelt dat een melding achterwege kan blijven als het bedrijfstakpensioenfonds tijdig op andere wijze op de hoogte is geraakt van de betalingsonmacht en de oorzaak hiervan. Het is altijd afhankelijk van de omstandigheden van het geval of een melding achterwege kan blijven of niet. In de zaak voor de Hoge Raad leidden de volgende omstandigheden tot het oordeel dat het melden van de betalingsonmacht niet nodig was: • er was vóór een faillissementsaanvraag al gecommuniceerd over de financiële situatie; • er was inzicht gegeven in de schuldenlast en de oorzaak hiervan; • het pensioenfonds heeft boekenonderzoek gedaan in de administratie van de onderneming; en • het pensioenfonds heeft sindsdien hogere nota’s gestuurd dan gewoonlijk. LANGER ODV OMZETTEN IN OUDEDAGSLIJFRENTE Wellicht hebt u ervoor gekozen om uw in eigen beheer opgebouwde pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Het is mogelijk om de ODV om te zetten in een (al dan niet tijdelijke) oudedagslijfrente. Bij die omzetting moeten dan wel de regels van het lijfrenteregime worden gevolgd. Eén van die regels is dat de lijfrente-uitkeringen uiterlijk ingaan in het jaar waarin u de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-leeftijd. Deze regel roept in de praktijk ‘ongewenste situaties’ op. Daaromwordt onder voorwaarden goedgekeurd om voor de omzetting van een ODV in een oudedagslijfrente deze specifieke regel overboord te zetten. Dit op voorwaarde dat de lijfrente-uitkering direct ingaat en dat u hiervoor een verzoek indient bij de inspecteur van de Belastingdienst. De betalingsregeling voor het aflossen van uw coronabelastingschuld is verder versoepeld. Daarnaast aandacht voor een subsidieregeling voor digitalisering mkb-bedrijf. Verder is soms een melding betalingsonmacht niet nodig. Tot slot is het mogelijk om de oudedagsverplichting (ODV) om te zetten in een (al dan niet tijdelijke) oudedagslijfrente. Ook daarover leest u in dit artikel meer. John A.W.J.M. Brands MBA Directeur Kubus Onderneming Support Kubus Administratieve Dienstverlening en Accountancy  john.brands@kubus.nl www.kubus.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=