BouwTotaal 7/8 - 2022

7 NUMMER 7/8 / SEPTEMBER 2022 ACTUEEL Den Haag update Nieuws vanaf het Binnenhof OMGEVINGSWET OP 1 JANUARI 2023 BLIJFT UITGANGSPUNT De Eerste Kamer vindt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt moet blijven. Een meerderheid stemde op 12 juli 2022 voor de motie-Rietkerk c.s. die dit uitspreekt. De motie verzoekt de regering nu de Kamer in oktober te informeren over de voortgang van de voorbereidingen - van in het bijzonder de ICT - op de inwerkingtreding van de wet per 1 januari volgend jaar. Aan de stemming zijn meerdere debatten en (schriftelijke en mondelinge) overleggen met minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voorafgegaan. Hierbij kwamen zorgen van de Kamer aan de orde over onder andere het functioneren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de externe uitvoeringsorganisaties en de voorbereiding van provincies, waterschappen en gemeenten op de wet. NOG GEEN DEFINITIEF ‘JA’ Centrale vraag was of de inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2023 verantwoord is of niet. Minister De Jonge wil de wet op 1 januari 2023 in werking laten treden en had de Eerste Kamer daarom gevraagd voor 1 juli 2022 een besluit te nemen over het door hem voorgehangen ontwerp-koninklijk besluit waarin de datum van 1 januari volgend jaar is vastgelegd. In de Kamer leefde echter de wens dat de ICT-problemen bij het digitale loket voor omgevingsvergunningen eerst moeten zijn opgelost voordat de wet kan ingaan. In oktober wordt onder meer een nieuw advies verwacht van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). Dit advies komt er op verzoek van de Eerste Kamer. Hierna wil een meerderheid van de Kamer definitief besluiten over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het volgende plenaire debat over dit onderwerp staat - onder voorbehoud - gepland voor 1 november 2022. Frank de Groot Hoofdredakteur BouwTotaal  frank@handelsuitgaven.nl GROEI BOUWSECTOR SIJPELT LANGZAAM WEG Maurice van Sante Senior econoom ING Economisch Bureau  maurice.van.sante@ing.nl 2022: LICHTE GROEI BOUWPRODUCTIE EN PRODUCTIERECORD In 2021 behaalde de bouwproductie een nieuw record van meer dan EUR 130 miljard. In vergelijking met andere sectoren had de bouwsector nauwelijks te leiden onder de coronacrisis. Ook voor 2022 en 2023 verwachten we dat de sector nog licht blijft doorgroeien ondanks de flink hogere energie- en materiaalprijzen, de beperkte groei van de afgifte van bouwvergunningen en de stikstofproblematiek in voornamelijk de infrasector. In de installatie-, herstel- en renovatiemarkt zorgen hogere energieprijzen namelijk juist voor extra vraag naar energiebesparende bouwwerkzaamheden zoals de installatie van (hybride) warmtepompen, plaatsing van zonnepanelen en isolatiewerkzaamheden. Hierdoor blijft de totale bouwproductie naar verwachting dus nog licht groeien. ORDERBOEKEN NOG ZEER GOED GEVULD Orderboeken van bouwbedrijven zijn ook nog zeer goed gevuld. Gemiddeld hadden bouwbedrijven in mei 10,6 maanden aan werk op voorraad. Dat is het hoogste niveau sinds het begin van deze eeuw. Vooral woningbouwers hebben nog goed gevulde orderboeken met 13,4 maanden werk voorhanden. Het zou uiteraard kunnen zijn dat door de materiaaltekorten werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden. Daardoor zouden niet uitgevoerde opdrachten in het orderboek blijven en deze daardoor ‘kunstmatig’ hoog blijven, dus zonder nieuwe instroom van orders maar alleen nog van bestaande orders. Dit lijkt echter niet het geval. Productieniveaus lagen begin 2022 op hogere niveaus dan een jaar eerder. Daaruit blijkt dat veel werkzaamheden zijn doorgegaan en er dus ook nieuwe instroom BOUWMONITOR B&U van nieuwe opdrachten in de orderboeken moet zijn geweest. Nieuwe VSB-erkende opleider voor opleidingen steigerbouw Megasafe (Ridderkerk) is door de VSB erkend als opleider voor de functies Monteur, 1e Monteur, Voorman en Inspecteur Steigerbouw. De erkenning vond plaats na toetsing door een onafhankelijke auditor en voordracht door het bestuur. Het (de)monteren van steigers is een specialisme, dat alleen door goed geschoolde en ervaren medewerkers wordt beheerst. Het is immers de verantwoordelijkheid van de monteur en het montagebedrijf, dat in de latere gebruiksfase tientallen beroepsgroepen dagelijks veilig op steigers kunnen werken. Daarmee is de monteur niet alleen verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, maar juist ook voor die van anderen. Om de vakbekwaamheid voor het monteren en demonteren alsook het inspecteren aantoonbaar te maken, is in de Richtlijn Steigers een scholingsstructuur vastgelegd. Met de vakbekwaamheid die hiermee wordt verworven, wordt bijgedragen aan veiligheid, veilig werken en veiligheidsperceptie op elk niveau. Daarvan profiteren niet alleen werkgever en opdrachtgever, maar vooral ook de werknemer die hiermee langer en betrokken werkzaam kan blijven in de steigerbouw. ERKENDE OPLEIDER In lijn met de scholingsstructuur voor de steigerbouw, kent de VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) de status van Erkende Opleider toe als er sprake is van: • een opleidingsorganisatie die gericht is op kwaliteit; • cursusmateriaal dat voldoet aan de vigerende eind- en toetstermen voor functies in de steigerbouw; • kundige en ervaren trainers en cursuslocaties en -faciliteiten die zijn ingericht op het realiseren van de leerdoelen. Na toetsing bleek Megasafe aan al deze voorwaarden te voldoen en kon het bedrijf worden voorgedragen als VSB Erkend Opleider. Erkende opleiders verplichten zich tot periodieke controletoetsen met als doel de voortdurende geschiktheid als Erkende Opleider te garanderen. De geldigheid van de erkenning is daarom gesteld op drie jaar met tussentijdse jaarlijkse audits. MEGASAFE Megasafe (www.megasafe.nl) is gespecialiseerd in het verzorgen van veiligheidsopleidingen en certificeringen van bedrijven. Het opleidingsbedrijf zorgt ervoor dat bedrijven nationaal en internationaal voldoen aan alle (wettelijke) eisen en regelgeving op het gebied van veiligheid en certificering. Hiertoe beschikt het bedrijf over eigen opleidingsfaciliteiten en een breed netwerk nationale en internationale docenten.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=