BouwTotaal 9 - 2021

39 NUMMER 9 / SEPTEMBER 2021 THEMA PREFAB Rode kubus voor de intelligente zonwering Prefab bouwen begint met goede voorbereiding, ook voor een schoorsteen Hoe prefabricage slimmer en beter kan In hoog tempo renoveren zonder overlast WAREMA INTERNATIONAL GMBH WWW.WAREMA.NL TECTUM PREFAB SOLUTION WWW.TECTUMGROUP.BE MOSA WWW.MOSA.COM In Assen verhuurt woningcorporatie Actium de dertig jaar oude Ekke Faber flat. Hoewel de appartementen technisch nog in goede staat waren, besloot Actium tot een planmatige onderhoudsronde. De badkamers moesten opgeknapt, zodat ze weer 20 jaar mee konden. De keuze viel uiteindelijk op Mosa Panel. Met dit verdiepingshoge kera- mische paneel hoef je bijna niet te slopen en heb je maar één lijmlaag nodig. Hierdoor kan er snel worden gewerkt, met een hoge kwaliteit. De vloertegels van de badkamers waren glad en het leidingwerk was niet verwerkt in de muren. De woningcorporatie wilde onder- houd niet langer uitstellen. Bovendien hebben de bewoners een gemiddelde leeftijd van 80 jaar. Daarommoest geluids- en ander overlast voorkomen worden. Die vraag werd neerge- legd bij Bouwmij Hendriks, die de flat dertig jaar geleden bouwde. Schuler Afbouwgroep uit Emmen stelde in overleg met het bouwbe- drijf Mosa Panel voor. Het was nieuw, bood veel voordelen en het is een product waarmee je je volgens het afbouwbedrijf goed kunt profileren naar woningcorporaties. Daarom volgden drie van de medewerkers van Schuler de cursus tot gecertificeerd co-maker. SNELLER WERKEN Met Mosa Panel is er minder risico dan met traditioneel tegelwerk, mits de ondergrond in technisch redelijke staat is. Bij het traditi- oneel tegelen heb je veel meer handelingen die stuk voor stuk moeten hechten. Met Mosa Panel bekleed je een wand met één keramisch paneel en heb je maar één lijmlaag. Dat ver- hoogt de snelheid van werken en de kwaliteit. Voordeel is ook dat er niets gesloopt hoeft te worden en de panelen in rust en stilte over be- staande muren en vloeren zijn aan te brengen. Ook bewoners waarderen dat. Door Mosa Panel te gebruiken, hoefden de leidingen niet in de wanden te worden ge- freesd. Deze konden worden vervangen op de bestaande muren. Ze zijn inWedi-platen ge- legd enMosa Panel is erover heen geplaatst. Het aantal klachten bleef hierdoor beperkt. Andere voordelen waren het nagenoeg ont- breken van afval en het niet met dozen tegels hoeven slepen. Het verhoogde de werksnel- heid en was arbotechnisch een plus. Mosa op PREFAB: Hal 5, standnr. A049 Tectum Group is expert in daken, gevels en balustrades voor nieuw- bouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten. Met kwalitatieve en innova- tieve oplossingen. Lennert Schreurs, productmanager Tectum Prefab Solutions: “Wij zijn meer dan een leverancier. De technische kennis die hebben opgebouwd van daken en gevels zetten wij in om prefab pro- cessen van fabrikanten slimmer, beter en efficiënter te maken.” Neem de duurzame dakafdichtingssyste- men voor platte daken die TectumGroup en dochterbedrijf Mawipex Nederland leveren. Scheurs: “Je ziet veel kant-en-klare apparte- menten of tijdelijke units die een hoogwaar- dige dakbedekking nodig hebben. Dankzij ons unieke concept voor prefab daken is het mogelijk om de units te stapelen en water- dicht te vervoeren. De koppeling van dit type modulaire bouwsystemen is zeer eenvoudig dankzij de naadloze membranen.” “Door met u mee te denken en vanuit een onbevangen blik naar uw productieproces te kijken, zien we bij Tectum Prefab Solutions oplossingen of aanpassingsmogelijkheden waar u zelf niet aan denkt of overheen kijkt, omdat u te nauw betrokken bent bij het proces. Onze drive is om uw productieproces slimmer en duurzamer te maken.” Dat kan bij- voorbeeld via voorbereidend productiewerk, zodat in de productie minder omslachtige stappen nodig zijn. “Denk aan het op maat aanleveren van dakmembranen of het voor- bereiden van membranen met het oog op een snelle mechanische bevestiging.” Tectum Prefab Solutions combineert uit- gebreide technische kennis met een sterk innoverend vermogen om de klantwaarde van uiteenlopende prefab productieproces- sen te verhogen. “Om tot dat maatwerk te komen, bestuderen we samen uw produc- tieproces. Op basis van de inzichten die we in die analyse opdoen, doen we research om een oplossing op maat uit te werken.” “Neem contact met ons op of bezoek ons op de vakbeurs PREFAB van 12 t/m 14 ok- tober in de Brabantshallen in Den Bosch (stand C066).” Het flexibele Smart Home systeem homee bundelt talrijke toepassin - gen zoals licht, verwarming of veiligheid van verschillende zendnor- men. Die kan de gebruiker comfortabel per spraakbesturing, hand- zender of app besturen. WAREMA breidt de modulaire Smart Home centrale homee nu uit met een geautomatiseerde zonwering. Het modulaire homee concept brengt met zijn kubusprincipe orde in de Smart Home wereld. De basis vormt de witte Brain Cube, die alle gegevens versleutelt en lokaal op- slaat. Door verdere kubussen voor de zend- standaarden Z-Wave, ZigBee en EnOcean kan het willekeurig sterk worden uitgebreid. Daar is de rode WAREMA kubus voor het draadloze systeemWMS nieuw bijgekomen, die alle intelligente zonweringsproducten van WAREMA besturen kan. Mogelijke toepas- singen zijn bijvoorbeeld buitenjaloezieën, rolluiken, screens, lamellendaken, zonne- schermen met warmtestralers en LED-licht- stroken. Verschillende sensoren voor temperatuur, helderheid of beweging zenden de meet- waarden naar de Brain Cube, die ze analy- seert en de passende commando’s naar de draadloze systemen zendt. Ook handmatige besturing is mogelijk, de gebruiker kan per app-commando de zonwering bedienen. Met de zogenaamde homeegrammen is een een- voudige programmering voor automatische besturing mogelijk. De verschillende installaties kunnen niet alleen via de homee app of een spraakbe- sturing worden bediend, maar ook via de handzenders van elke in het systeem geïnte- greerde fabrikant. Zo kan de WMS Hand- of Wandzender vanWAREMA ook worden gebruikt om bijvoorbeeld de lichtkleur te veranderen of de temperatuur van de ver- warming te regelen. Een goede manier om duurzamer te bouwen is prefab productie. In het geval van de prefab producten van Exclusieve Schoorstenen vol- staat bijvoorbeeld één transportbeweging naar de bouwplaats. Omdat het product volledig in de fabriek wordt geproduceerd, rijdt er geen bedrijfswagen wekenlang heen en weer met bouwend personeel. Dit betekent wel dat er een grondig proces aan vooraf gaat. “Iedere prefab schoorsteen of ander licht- gewicht prefab product wordt eerst volledig in 3D uitgetekend. Dit vormt de basis van onze productie,” aldus Jeroen Bekke van Exclusieve Schoorstenen. “Vanaf de werk- voorbereiding wordt de input geleverd voor de CNC-freesmachine, die de platen voor de basisconstructie op maat maakt. Vervol- gens worden de platen samengesteld tot de basisconstructie van het product.” Voordat er wordt afgewerkt, wordt deze constructie voorzien van vezelversterkte en watergedra- gen coating. “We kiezen hier bewust voor, zo- dat de impact op het milieu geminimaliseerd wordt.” Na deze behandeling wordt het lood gemonteerd en start de afwerking. De materiaalkeuze is in lijn met de woning zelf. Als het ommetselwerk gaat, kan de schoorsteen met dezelfde steen worden bekleed. “Deze worden dan aangeleverd waarna er (hoek)strips van worden gezaagd. Ook maken we veelvuldig gebruik van be- staande stenen die we hergebruiken. Vervol- gens wordt het metselwerk in dezelfde kleur gevoegd als de woning. De verwerkte steen kan in de gewenste kleur worden gesaust, maar ook stuken behoort tot de mogelijkhe- den.” Na de productie volgt een uitgebreide controle. “We bieden brandveilige producten aan, getest door IKOB tot een temperatuur van 1.300 graden Celsius. Het is daarom één van de belangrijke controlepunten aan het einde van het proces of alles binnen die eisen is gemonteerd.” Na de controle is de prefab schoorsteen klaar voor transport naar de bouwplaats of aannemer. Exclusieve Schoorstenen is deelnemer aan de vakbeurs PREFAB, 12 t/m14 oktober, Bra- banthallenDen Bosch, standnummer E031 EXCLUSIEVE SCHOORSTENEN WWW.EXCLUSIEVESCHOORSTENEN.NL

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=