BouwTotaal 9 - 2021

13 NUMMER 9 / SEPTEMBER 2021 THEMA PREFAB Tientallen jaren was prefabricage een leuke hobby van enkele kop- lopers, maar inmiddels blijken de talrijke ontwikkelingen in de bouw niet meer zonder prefabricage te kunnen. Geen wonder dat de vakbeurs PREFAB een prominente plek heeft binnen de Nationale Energie Week, met de aanpalende beurzen Vakbeurs Energie, Zero Emission | Ecomobiel en Industrial Heat & Power. “De sector ontwik- kelt zich de laatste jaren razendsnel’, aldus Sander Braam, business development manager bij organisator 54events. Prefabricage wordt mainstream TEKST: ING. FRANK DE GROOT Dat prefabricage – en in het verlengde daarvan industrieel bouwen – steeds verder aan belang wint in de bouwsector blijkt alleen al uit het toenemend aantal ‘woning- fabrieken’ in Nederland. Er is al een enkele woningfabriek in Nederland, maar volgend jaar start de off-site productie van zeer energiezuinige prefab woningen op minstens drie nieuwe productielocaties. “Ik zie in de gesprekken met experts, kennisinstellin- gen, belangenbehartigers en marktpartijen dat partijen hun industriële activiteiten opschalen en steeds meer slimme produc- ten ontwikkelen. Zo zijn er ontwikkelaars en bouwers die kant-en-klare en modulaire woningconcepten aanbieden voor tijdelijke en permanente huisvesting. Ik zie daarnaast nieuwe toetreders, die industriële ervaring uit andere sectoren nu willen gebruiken bij woningbouw”, zegt Braam. “Ook zijn er de traditionele bouwbedrijven die gesnuffeld hebben aan prefabricage en nu de kansen zien. Veelal richten ze dan een nieuwe afdeling of zusterorganisatie op die zich volledig richt op prefabricage. Bedenk alleen al wat het een MKB-bouwbedrijf ople- vert wanneer men met dezelfde vakmensen een aantal woningen extra per jaar kan bou- wen, met lagere faalkosten. Dan is de keuze snel gemaakt.” WAT IS PREFAB? Over de aanduiding prefabricage bestaan volgens Braam veel verschillende inzichten: “Volgens mijn visie is de eerste gradatie de slimme bouwmaterialen, die het bouwproces sneller en beter maken. Denk aan lucht- dichte oplossingen voor prefab elementen, kant-en-klare membranen voor de afdichting van platte daken of prefab oplossingen voor doorvoeringen. De tweede gradatie zijn de twee- of driedimensionale elementen. Dan kunnen prefab gevels of daken zijn, complete installatiemodules of zelfs badkamers. Tot slot hebben we de volledig geprefabriceerde woningen die uit woningfabrieken komen. Omdat er daarbij sprake is van geautomati- seerde productiestraten, noemen we dat ook wel industrieel bouwen. Overigens kunnen ook prefab bouwdelen industrieel worden vervaardigd.” Volgens hem treffen we alle geledingen aan op de beursvloer en tijdens het uitgebreide kennisprogramma: “Het is mooi te zien hoe al die gradaties bij elkaar komen op de beursvloer en ook weer relaties hebben met bijvoorbeeld de exposanten op Vakbeurs Energie. Dat maakt PREFAB de uitgelezen plaats om prefabricage op al zijn merites beoordelen.” WAAROM PREFAB? Prefabricage biedt antwoorden op heden- daagse vraagstukken als efficiënt, snel, lean, duurzaam en circulair bouwen en renoveren. “Met ons kennisplatform kunnen wij de markt helpen in te spelen op die kansrijke ontwikkelingen.” Braam noemt talrijke ontwikkelingen die pre- fabricage vragen. “Denk aan de enorme wo- ningbouwopgave en de duurzame transfor- matie van de gebouwde omgeving in verband met de energietransitie: een aanpassing van ruim zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen. Een grote opgave dus voor zowel de bestaande als nieuwbouw, waarbij indus- trialisatie een grote rol gaat spelen. Maar ook circulair bouwen, de komende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de nog steeds hoge faalkosten in de bouw, zijn katalysatoren voor prefabricage en indus- trialisatie TEKORT VAKMENSEN Maar ook het toenemend tekort aan vakmensen speelt een rol. Braam: “Dat tekort is enerzijds ontstaan doordat veel vakmensen tijdens de crisisjaren zijn uitgestroomd, anderzijds door vergrijzing en het feit dat de bouw – onterecht – een slecht imago heeft bij veel jongeren. Industrieel bouwen maakt de bouw aantrekkelijker voor jonge- ren: denk aan de verder- gaande automatisering en robotisering en het werken in geconditioneerde omstandigheden. Verder zijn de faalkosten in de bouw verder terug te dringen, doordat de kans op fouten met prefabricage sterk terugloopt. In gecon- ditioneerde productielocaties worden met geavanceerde apparatuur prefab elementen gemaakt. De bouwplaats wordt daardoor steeds meer een assemblageplaats, in plaats van een plek waar in weer en wind talrijke bouwmaterialen en bouwproducten moeten worden samengevoegd. Prefabricage leidt verder nog eens tot veel kortere bouwtijden, dus lagere kosten. De kwaliteit van het werk neemt ook toe en het is veiliger, doordat veel werk in de fabriek plaatsvindt.” INITIATIEVEN BUNDELEN Volgens Braam bundelt PREFAB ook de talrijke ontwikkelingen die drijven op prefabricage: “Denk aan Stroomversnelling, woningfabrieken, City Deals, stikfstofdis- cussie - minder transportbewegingen – en conceptueel bouwen. Al die initiatieven proberen we op PREFAB te verenigen. Pre- fabricage gaat een grote vlucht nemen. Als je nu de stap naar prefab niet maakt, ga je de boot missen!”  Sander Braam, business development manager bij organisa - tor 54events: “PREFAB is de uitgelezen plaats om prefabricage op al zijn merites te beoordelen.”  foto: Raab Karcher

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=