BouwTotaal 6 - 2023

13 NUMMER 6 / JUNI 2023 ONDERNEMER Snel verdiend Fiscaliteit & subsidie Ondernemerstips TEK, FOR en meer 1. TEK-VOORSCHOT AANVRAGEN Op 21 maart 2023 was het dan eindelijk zover: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opende het aanvraagloket voor de Tegemoetkoming energiekosten (TEK). U kunt de TEK aanvragen voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. De Europese Commissie heeft inmiddels goedkeuring verleend voor deze tegemoetkoming, waardoor de RVO ook tot uitbetaling kan overgaan. Het aanvraagloket sluit op 2 oktober 2023 om 17:00 uur. Hebt u een mkb-bedrijf waarvan de energiekosten minimaal 7% van uw omzet in 2022 bedragen (de energie-intensiteitseis)? Dan komt u voor de TEK in aanmerking. U krijgt eerst een voorschot. Pas in 2024 kan worden berekend wat uw definitieve tegemoetkoming moet zijn. Dan zijn alle daarvoor benodigde gegevens bekend. Ieder mkb-bedrijf dat de TEK tijdig aanvraagt en aan de voorwaarden voldoet, heeft recht op de tegemoetkoming. Sinds de bekendmaking eind vorig jaar is de TEK wel op enkele punten gewijzigd. Wijzigingen Het voorschotpercentage van de maximale vergoeding is verlaagd naar uiteindelijk 35%. Aanvankelijk werd het percentage verlaagd van 60% naar 50%. Maar het Centraal Planbureau schat in dat de energieprijzen verder gaan dalen. Door het voorschotpercentage verder te verlagen wordt het risico op achteraf terugbetalen zo klein mogelijk gehouden. Daarnaast zijn de definitieve modelprijzen vastgesteld. Voor 2022 op € 2,41 per m3 gas en op € 0,59 per kWh elektriciteit en voor 2023 op € 3,19 per m³ gas en op € 0,95 per kWh voor elektriciteit. De RVO berekent hiermee of u voldoet aan de energie-intensiteitseis. De TEK bedraagt maximaal 50% van het verschil tussen de drempelprijs en de modelprijs. De drempelprijs bedraagt € 1,19 per m³ gas en € 0,35 per kWh elektriciteit. Tip Wilt u weten of u voor de TEK-regeling in aanmerking komt? Controleer dan eerst aan de hand van de rekenvoorbeelden op de site van de RVO of u aan de energie-intensiteitseis voldoet. Kijk op: www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek/tek-regeling. 2 TIJDIG FOR OF STAKINGSWINST OMZETTEN VOOR PREMIEAFTREK IN 2022 Tot en met 2022 kon u pensioen opbouwen in de fiscale oudedagsreserve (FOR). Heeft u een FOR opgebouwd, dan mag u die nog volgens de oude regels omzetten in een lijfrente. Wilt u uw oudedagsreserve omzetten in een lijfrente bij een bank of verzekeraar en de lijfrentepremie nog in de IB-aangifte 2022 in aftrek brengen? Zorg er dan voor dat u de premie op tijd betaalt. De lijfrentepremie is nog aftrekbaar in 2022 als u de premie uiterlijk vóór 1 juli 2023 hebt betaald. Stakingslijfrente Hebt u uw onderneming in 2022 gestaakt en wilt u in dat jaar de stakingslijfrentepremieaftrek claimen? Zorg er dan voor dat u de premie uiterlijk vóór 1 juli 2023 hebt betaald. U mag de stakingslijfrentepremie dan in mindering brengen op het inkomen in het stakingsjaar. De aftrek is wel gemaximeerd. De hoogte hangt onder meer af van uw leeftijd op het stakingsmoment, de mate van eventuele arbeidsongeschiktheid en van de ingangsdatum van de lijfrente-uitkeringen. 3. SUBSIDIEREGELING VERDUURZAMING MKB HEROPEND Wilt u uw bedrijf verduurzamen, maar hebt u geen tijd om u daarin te verdiepen? Sinds 1 april 2023 kunt u onder voorwaarden weer subsidie krijgen voor het laten opstellen van een energieadvies op maat en voor de ondersteuning bij de uitvoering van dat advies. Deze Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM, www.rvo.nl/subsidies-financiering/ svm) werd vorig jaar stopgezet wegens oneigenlijk gebruik, maar is nu weer opengesteld in aangescherpte vorm. De externe energieadviseur zoekt voor u uit hoe u het beste energie kunt besparen. Enerzijds door maatregelen om de CO 2-uitstoot van uw bedrijfspand te beperken, zoals isolatie of HR++-glas, zonnepanelen of LED-verlichting en anderzijds door energiebesparende maatregelen in uw bedrijfsvoering. Denk aan koeling, keuken- en ICT-apparatuur en elektrische bedrijfswagens. Voor het verduurzamingsadvies krijgt u minimaal € 400,- en maximaal € 750,- subsidie. Daarnaast kunt u subsidie krijgen voor ondersteuning bij de uitvoering van de maatregelen, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een accountant of projectleider die het inkooptraject en de financiering regelt. Het maximale subsidiebedrag voor het advies en de ondersteuning bedraagt € 2.500,-. De subsidie is specifiek bedoeld voor de mkb-ondernemer. U kunt de subsidie bij de RVO aanvragen tot 30 september 2023, 17:00 uur. De subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. Dus wacht niet te lang met uw aanvraag, want op is op. Let op U krijgt deze subsidie alleen voor het advies op maat en de ondersteuning bij de uitvoering ervan. Voor de benodigde investeringen, bijvoorbeeld de aanschaf- of installatiekosten, kunt u mogelijk gebruikmaken van andere subsidies of regelingen. Denk aan de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE, www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/zakelijke-gebruikers) of de Energie-investeringsaftrek (EIA, www. rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers). 4. STUDENTEN- EN SCHOLIERENREGELING: UITKOMST BIJ VAKANTIEKRACHTEN Maakt u deze zomer gebruik van vakantiekrachten? Bijvoorbeeld omdat uw vaste personeel met vakantie gaat of omdat u juist in de zomer een seizoenpiek heeft en extra personeel moet inzetten om het werk gedaan te krijgen? Maak dan gebruik van de fiscaal aantrekkelijke studenten- en scholierenregeling. Daarbij mag u de kwartaaltabel toepassen, ook al is het werkelijke loontijdvak anders. In deze tabel is meer loonheffingskorting verwerkt dan in andere tijdvaktabellen, waardoor de student meer nettoloon overhoudt. Het loon van drie maanden wordt bij elkaar opgeteld en de loonbelasting/ premies volksverzekeringen (loonheffing) worden per kwartaal berekend. Ook voor de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) past u het kwartaaltijdvak en de kwartaaltabel toe. Een ander voordeel voor de student is dat hij/zij niet hoeft te wachten tot het volgende kalenderjaar om de te veel betaalde loonbelasting via de IB-aangifte terug te vragen. Schriftelijk verzoek U komt voor toepassing van de studenten- en scholierenregeling in aanmerking als u hiertoe een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek van de student heeft. Daarin moeten de volgende gegevens zijn opgenomen, die u in uw loonadministratie moet bewaren: • naam, geboortedatum, BSN-nummer, adres en woonplaats van de student of scholier; • correspondentienummer van de studiefinanciering (of tegemoetkoming studiekosten) of het registratienummer van de kinderbijslag; • ingangsdatum van de regeling; • als u een buitenlandse student of scholier in dienst neemt, gelden aanvullende eisen. In deze ondernemerstips aandacht voor aanvragen Tegemoetkoming energiekosten (TEK) -voorschot en het tijdig omzetten van FOR of stakingswinst voor premieaftrek in 2022. Ook komt de heropening van de subsidieregeling verduurzaming mkb aan bod, alsmede de studenten- en scholierenregeling: een uitkomst bij vakantiekrachten. John A.W.J.M. Brands MBA Directeur Kubus Onderneming Support Kubus Administratieve Dienstverlening en Accountancy  john.brands@kubus.nl www.kubus.nl  Hebt u een mkb-bedrijf waarvan de energiekosten minimaal 7% van uw omzet in 2022 bedragen? Dan komt u in aanmerking voor Tegemoetkoming energiekosten (TEK) voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Foto: Frank de Groot.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=