BouwTotaal 1/2 - 2023

7 NUMMER 1/2 / FEBRUARI 2023 ACTUEEL Den Haag update Nieuws vanaf het Binnenhof Rookmelder- weigeraars in ongelijk gesteld Opvallend bericht bij RTV Oost in december 2022. Woonstichting Sint Joseph mag rookmelders plaatsen in vier woningen van huurders die geen melder willen. Dat heeft de rechtbank bepaald. De Almelose stichting mag nu zonder toestemming van deze ‘rookmelderweigeraars’ naar binnen om de melders te plaatsen, zegt een woordvoerder van Sint Joseph tegen RTV Oost. Sinds 2003 is voor nieuwbouwwoningen het plaatsen van rookmelders verplicht. Maar nu zijn sinds 1 juli 2022 ook in bestaande woningen rookmelders noodzakelijk. Helaas wil niet iedereen er een. Zo had woonstichting Sint Joseph uit Almelo te maken met tachtig huurders die aanvankelijk niet meewerkten aan het plaatsen van een rookmelder. Het bleek afgelopen zomer bijvoorbeeld lastig om in contact te komen met tientallen huurders over het plaatsen van een rookmelder. Ze reageerden niet op brieven en waren tijdens huisbezoeken niet altijd thuis. Huurders die wél in contact met de corporaties zijn, maar gewoonweg geen rookmelder wilden, gaven uiteenlopende redenen op. Volgens RTV Oost weigerden zij de apparaten uit vrees voor spionage of straling, of ze wilden geen vreemden over de vloer hebben. Ook gaf men aan binnen te willen roken of men zag de ernst ervan domweg niet in. De rechter bepaalde eind juli 2022 dat huurders verplicht moesten meewerken, waarna het grootste deel alsnog overstag ging. Toch bleven vier huurders onbereikbaar voor de woonstichting. Voor Sint Joseph zat er daarom niet anders op dan naar de rechter stappen, die de woningbouwvereniging gelijk gaf. De huurders moeten daarnaast de proceskosten van ruim 870 euro per huurder betalen. Een dure weigering dus. De woonstichting is blij dat de rechter vindt dat het plaatsen van rookmelders valt onder het noodzakelijk onderhoud: “Het is voor de veiligheid van de bewoners én medebewoners in een woongebouw van groot belang dat er rookmelders aanwezig zijn.” De rechter deed uitspraak in een individueel geval. St Joseph gaat nu opnieuw in gesprek met de andere huurders die nog geen toegang hebben verleend. Mochten daar huurders tussen zitten die blijven weigeren, dan zal de woonstichting weer naar de rechter stappen. Frank de Groot Hoofdredakteur BouwTotaal  frank@handelsuitgaven.nl PRODUCTIE NIEUWBOUW EN INFRASECTOR IN 2023 ONDER DRUK Maurice van Sante Senior econoom ING Economisch Bureau  maurice.van.sante@ing.nl In het derde kwartaal van 2022 liet de bouw een krimp zien van 1,1% ten opzichte van de voorgaande periode. Voor 2023 staat de productie voor verschillende deelsectoren verder onder druk. De infrasector heeft voornamelijk last van de stikstofproblematiek waardoor projecten uitgesteld moeten worden. Investeringen in bedrijfsgebouwen dalen naar verwachting doordat bedrijven minder investeren door de verslechterde economische situatie. Ook voor de woningbouw zit het niet mee doordat het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen afgenomen is. Daarbij zijn woningkopers terughoudender vanwege de opgelopen rente, inflatie en het mede daardoor lage consumentenvertrouwen. INSTALLATIE- EN RENOVATIEBRANCHE BIEDEN TEGENWICHT Het is echter zeker niet in iedere deelsector kommer en kwel. Zo zorgen de hogere energieprijzen in de installatie-, herstel- en renovatiemarkt juist voor extra vraag naar energiebesparende bouwwerkzaamheden. Het gaat daarbij onder andere om de installatie van (hybride) warmtepompen, plaatsing van zonnepanelen en isolatiewerkzaamheden. De vraag die consumenten vroeger stelden “Wat is de terugverdientijd?” is vervangen door “Wanneer kan je beginnen?” Specifieke volumecijfers zijn voor de installatiebranche niet beschikbaar, maar omzetcijfers van 2022 laten zien dat deze branche een veel hogere groei laat zien dan de rest van de bouwsector. LICHTE KRIMP IN 2023 Al met al verwacht ING Research dat de bouwsector in 2023 een lichte krimp zal vertonen (-0,5%). Er is flink wat tegenwind zoals de terugvallende woningmarkt, stikstofproblematiek, hoge bouwprijzen, tekort BOUWMONITOR B&U aan grond, complexe projectontwikkeling en capaciteitsproblemen bij gemeenten om de aanvragen te verwerken. Bouwbedrijven hebben daarentegen nog goed gevulde orderboeken en de verduurzamingsopgave van vastgoed wordt versneld door de hoge energieprijzen. Hierdoor blijft de krimp van de totale bouwproductie naar verwachting beperkt. Helft minder CO2-uitstoot door modulaire bouw  In Lelystad realiseerde Daiwa House 147 modulaire appartementen in opdracht van woningcorporatie Centrada. Het project met de naam ‘Wonen bij LILY’ biedt onderdak aan mensen die met spoed op zoek zijn naar woonruimte. Foto: Daiwa House. Modulaire bouw zorgt voor 50 procent minder CO2-uitstoot, vergeleken met traditionele bouw. Dat blijkt uit een analyse van de CO2 voetafdruk van Daiwa House Modular Europe. Het onderzoek is gevalideerd door het onafhankelijke milieuadviesbureau EcoReview, specialist op het gebied van Life-Cycle Assessment, milieuproductverklaringen en Environmental Product Declaration. De analyse is gemaakt op basis van een gebouw van 6000 m2, met vier verdiepingen dat 75 jaar staat (levensduur voor woningen volgens de bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen). Er is daarbij gekeken naar de CO2-voetafdruk van modulaire bouw alsook traditionele bouw. Een onafhankelijke constructeur heeft beide gebouwen constructief berekend. In de berekening worden modulaire bouw en traditionele bouwmet elkaar vergeleken door een constructeur op basis van volledig gelijke eisen. Het industrieel bouwen en het effect van het hergebruik van modules ten opzichte van het slopen van een pand zijn in de analyse meegenomen. De CO2-voetafdrukberekening in deze analyse is zo goed mogelijk gebaseerd op de NMD Bepalingsmethode 3.0 in combinatie met het gebruik van de CO2-emissiefactoren zoals beschreven door co2emissiefactoren.nl. De aanname dat de CO2-voetafdruk van modulaire bouw afwijkt van traditionele bouw wordt in de analyse bevestigd. De modulaire bouwmethode leidt tot ruim 50 procent minder CO2-uitstoot dan traditionele bouw. Dit is te danken aan de materialen die worden gebruikt, het bouwproces en minder transportbewegingen van en naar de bouwlocatie. Maar vooral de waarde van de herinzetbaarheid van de modules en het demonteren in plaats van slopen, zorgen voor aanzienlijk minder CO2-uitstoot. DUURZAME TOEKOMST Nederland moet de komende jaren een enorme verduurzamingsslag maken, willen we de uitstoot onder de 1,5 graden houden. De bouwsector is verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Tegelijkertijd is er de ambitie om in Nederland tot 2030 zo’n 900.000 nieuwe woningen te realiseren. Die doelstellingen van een duurzamere toekomst en een impuls voor de woningmarkt lijken in strijd met elkaar, maar dat hoeft niet zo te zijn. De resultaten van het onderzoek van Daiwa House Modular Europe en EcoReview tonen aan dat duurzame groei mogelijk is, zonder in te leveren op snelheid en kwaliteit. Simone VanWijk, Head of Sustainability bij Daiwa House Modular Europe: “Bij Daiwa House Modular Europe zijn we voortdurend bezig met het zo duurzaammogelijk inrichten van onze processen en met optimaal hergebruik van materiaal om impact te maken. Voor dit onderzoek is het hele proces heel gedetailleerd in kaart gebracht. Van de handelingen in de fabriek en de bouwplaats, tot hoeveel vrachtwagens we moeten inzetten tijdens de bouw. Daarnaast hebben we ook uitgebreid gekeken naar de materialen die nodig zijn en wat er gebeurt met het afval naderhand. Wordt dit bijvoorbeeld hergebruikt, gerecycled, verbrand of gestort? Het toetsen van onze methodes is enorm belangrijk, en dat onze manier van bouwen 50 procent minder CO2 uitstoot oplevert is een fantastische bevestiging dat onze aanpak werkt. Circulair en duurzaam bouwen is voor ons topprioriteit en we geloven erin dat dit de enige toekomstbestendige oplossing is.”

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=