BouwTotaal 1/2 - 2023

53 NUMMER 1/2 / FEBRUARI 2023 AFBOUW Limburgs eerste erkend monumentenspecialist  Foto: Dirckx Vastgoedonderhoud. Dirckx Vastgoedonderhoud uit Sevenum heeft als eerste Limburgs lidbedrijf van Koninklijke OnderhoudNL het ERM-keurmerk bemachtigd voor restauratief schilder- en onderhoudswerk aan monumenten en cultureel erfgoed. Alleen schilder- en restauratiebedrijven die gecertificeerd zijn door Stichting ERM mogen het opvallende logo ‘Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg’ voeren. In een door certificerende instantie KIWA uitgevoerde audit toonde het bedrijf de expertise aan op het gebied van onderhoud en restauratie van historisch schilderwerk aan karakteristieke gebouwen en rijks- en provinciale monumenten. Alhoewel Dirckx Vastgoedonderhoud al jaren monumentale projecten succesvol uitvoert, heeft eigenaar John Peeters er bewust voor gekozen zich verder te specialiseren. Peeters: “Ons erfgoed is kwetsbaar en wij voelen ons natuurlijk extra betrokken bij het erfgoed in onze eigen Limburgse regio, zoals kerken, kastelen, molens en boerderijen. Daarvan onderhouden wij er een flink aantal. Maar er zijn hier in totaal wel meer dan 5.000 rijksmonumenten en bijna evenveel gemeentelijke monumenten. Ook kent onze provincie een schat aan klein erfgoed dat met name voor lokale gemeenschappen een waardevolle betekenis heeft, dit zijn bijvoorbeeld kruisen, kapellen en bakhuisjes. Wij zijn daar nu de enige specialist in Limburg voor.” STRENGE EISEN Om een ERM-certificaat te kunnen behalen moeten niet alleen de werkresultaten van hoge kwaliteit zijn, maar ook uitvoeringsmethode, achterliggende processen, het algehele bedrijfsbeleid, scholing van personeel, nazorg, en actualiteit op gebied van kennis. Dit betekent dat de kans op fouten, nalatigheid en miscommunicatie van begin tot eind significant klein is ten opzichte van bedrijven die niet gecertificeerd, en dus ongecontroleerd, zijn. Het optimaliseren en hooghouden van kwaliteit binnen Dirckx Vastgoedonderhoud stopt niet bij het behalen van het certificaat. Elk jaar vindt een vervolgaudit plaats door KIWA, waarbij wordt getoetst of de werkzaamheden nog steeds voldoen aan de eisen (onder andere BRL 4000 en URL 4009), en of eventuele afwijkingen en aandachtspunten die in de voorgaande audit zijn geconstateerd zijn opgelost. Daarnaast voert KIWA jaarlijks een directiebeoordeling en 24 interne audits uit, waarin ook hun leveranciers en onderaannemers worden meegenomen. In totaal kent de brancheorganisatie OnderhoudNL ruim 25 ERM-gecertificeerde schilder- en onderhoudsbedrijven in Nederland. Glasbranche: veilig glas in ieder huis Enkelglas is energieverspillend en onveilig. Huiseigenaren en bewoners zijn zich vaak niet bewust van het gevaar in oudere huizen met betrekking tot glas. Niet alle moderne veiligheidsnormen zijn verplicht in oudere woningen, maar ze toepassen voorkomt enorm veel leed. Samen met Kenniscentrum Glas en Bouwend Nederland Vakgroep GLAS lanceert de sector Glas van OnderhoudNL daarom een bewustwordingscampagne rond woonveiligheid en glas. Een nieuwbouwwoning moet wat betreft de glassituatie aan strenge veiligheidseisen voldoen. Een binnendeur met enkelglas waar een kind zo doorheen kan vallen, dat is niet meer van deze tijd. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor borstweringen lager dan 85 cm. Maar in oudere huizen – gebouwd vóór Bouwbesluit 2012 – komen dergelijke situaties met onveilig glas nog veel voor. Verschillende tragische ongevallen, soms met dodelijke afloop, hebben laten zien dat huiseigenaren en bewoners zich vaak niet bewust zijn van het gevaar in oudere huizen. Oplossingen, zoals veiligheidsglas en strategisch geplaatste stangen tegen doorvallen, bieden vaak niet de juiste veiligheidsoplossing. De glasbranche wil daarin verandering brengen en drukt mensen op het hart om de veiligheid van de glassituatie in hun woning te onderzoeken of door een expert te laten controleren. Indien nodig kunnen dan de juiste maatregelen worden getroffen. NEDERLAND ENERGIENEUTRAAL 2050 In Nederland staan we voor een grote uitdaging met het verduurzamen. Als het enkele glas dan toch moet worden vervangen, kunnen we dat in veel gevallen beter meteen vervangen door isolerend veiligheidsglas. Zo hebben bijvoorbeeld ruim 80.000 studentenwoningen in heel Nederland nog enkelglas. Milieuorganisatie Natuur &Milieu, De Jonge Klimaatbeweging en De Landelijke Studentenvakbond zijn een actie gestart voor een landelijk verbod op enkelglas in huurwoningen per 2029. Samen met KenniscentrumGlas en Bouwend Nederland Vakgroep GLAS, haakt Onderhoud NL Glas aan bij het veiligheidsthema en lanceert nu een eigen campagne. Het hart daarvan is een informatieve video over glas en veiligheid. Deze wordt gepresenteerd op de websites van de drie brancheverenigingen en via verschillende social media kanalen. Via de nieuwe Glas landkaart op de website kunnen woningeigenaren en bewoners snel en eenvoudig een OnderhoudNL-glaszetbedrijf bij hen in de buurt vinden voor professioneel advies. Meer informatie? Ga naar www.onderhoudnl.nl en vul in het zoekvak in: ‘veiligheid glas’. De bewustwordingscampagne staat dan bovenaan. Nieuwe richtlijn verlichting industriële ruimten In de industrie zijn veelal verschillende soorten verlichting nodig. Verlichting die nodig is om bepaalde taken goed en efficiënt uit te kunnen voeren, maar ook bijdraagt aan de veiligheid van de gebruikers en aan de beleving van de ruimten. Goede verlichting heeft bovendien een positief effect op de prestatie van de mens. Deze draagt niet alleen bij aan de productiviteit, maar ook aan het welbevinden en de gezondheid van het personeel. Met name de normNEN-EN 12464-1 ‘Licht en verlichting – Verlichting van werkruimten – Deel 1: Werkruimten binnen’ dient als belangrijk uitgangspunt voor het uitvoeren van visuele taken en het veilig verplaatsen hiernaar toe. Deze norm specificeert voor de meeste werkplekken binnen en de daarmee verbonden gebieden minimale eisen die aan verlichtingsinstallaties gesteld moeten worden in termen van kwantiteit en kwaliteit van de verlichting. Tevens vormen een aantal andere normen hier een aanvulling op. Voor meer achtergrondinformatie over deze kan gebruik worden gemaakt van de NSVV-publicatie Toelichting NEN-EN 12464-1. Deze geeft ook een toelichting op de verschillen met de voorgaande versie van de norm. NSVV is het kenniscentrum voor licht en verlichting. Voor werkplekken buiten gebouwen is de normNEN-EN 12464-2 ‘Licht en verlichtingstechniek –Werkplekverlichting – Deel 2 –Werkplekken buiten’ van toepassing. Daarnaast komen hierin nog tal van andere onderwerpen aan de orde die van belang kunnen zijn voor de diverse industriële ruimten. WAAROM NIEUWE RICHTLIJN? Waarom is er nu ook een richtlijn verlichting industriële ruimten? De verlichting moet niet alleen zijn afgestemd op de van toepassing zijnde werkplekken, maar ook met omgevingsomstandigheden. Hierdoor kan het onder andere nodig zijn dat de verlichtingsarmaturen en soms ook de lichtinstallatie moeten voldoen aan bepaalde eisen. Denk aan toepassing in een stoffige of een vochtige omgeving of in een ruimte met kans op explosiegevaar. Dit is niet in eerder genoemde normen opgenomen. Zoals al eerder genoemd kent de industrie tal van soorten sectoren en ruimten. In NEN-EN 12464-1 worden er voor binnenverlichting een groot aantal genoemd, waarvoor uitgangspunten en waarden zijn vastgelegd, echter niet voor alle. Hierover geeft de richtlijn aanvullende informatie. Met name hierdoor biedt de richtlijn een handreiking aan lichtontwerpers voor de verlichting van industriële ruimten en tevens aan opdrachtgevers, eigenaren, architecten, ambtenaren van bouw en woningtoezicht, vastgoedprojectontwikkelaars, enzovoort, met betrekking tot de specifieke eisen voor het ontwerp van verlichtingsinstallaties, de gebruiksmogelijkheden en -middelen en daarnaast het onderhoud ervan. Hierbij gaat het dan niet alleen om de werkplekken en verkeersruimten, maar onder andere ook met betrekking tot het effect van licht op welbevinden en gezondheid, noodverlichting, gebruiksmogelijkheden, energiegebruik en milieu. De Richtlijn verlichting industriële ruimten is verkrijgbaar bij de NSVV via de website www.nsvv.nl en vervangt de NSVV-publicatie Industriële verlichting – 2011.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=