BouwTotaal 1/2 - 2023

47 NUMMER 1/2 / FEBRUARI 2023 KWALITEITSBORGING ONDERWERPEN TOEGANKELIJKHEID Welke onderwerpen komen in de norm aan bod, als we het hebben over toegankelijkheid? Daarvoor wordt aangesloten op Europese normNEN-EN 17210:2021. Het gaat dan om eisen op het gebied van: • Bewegwijzering. • Aankomst & vertrek (onder meer parkeren, hoogteverschillen overbruggen). • Horizontale circulatie. • Verticale circulatie. • Specifieke functies en voorzieningen (onder meer receptie, wachtruimte, opbergruimte en faciliteiten voor assistentiehonden). • Sanitaire voorzieningen. • Gebruikersinterface, bedieningselementen en schakelaars. • Evacuatie en noodvoorzieningen. • Klimaat en licht. • Speciale functies in het gebouw (onder meer cultuur, vrije tijd, sport). nen met een beperking, maar zeker ook voor opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers. Daarom is er twee jaar geleden een normcommissie ‘Toegankelijkheid van Gebouwen’ ingesteld, die werkt aan een nieuwe norm. Voorzitter is Otwin van Dijk, burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek. Ik ben vanuit Ongehinderd gevraagd zitting te nemen in de normcommissie”, zegt De Nooij. De nieuwe norm houdt volgens hem rekening met het VN-verdrag Handicap, maar sluit tevens aan op de Europese normNEN-EN 17210:2021 ‘Accessibility and usability of the built environment’ en de bijbehorende Technical Reports: TR1 en TR2 . “De norm wordt daarnaast ook nog eens breed gedragen. Ik voel bij alle deelnemers een grote betrokkenheid. Alle partijen willen dat gebouwen toegankelijk worden voor iedereen. Daarnaast willen we een level playing field creëren op het gebied van toegankelijkheid, dus ook bij aanbestedingen en dergelijke”, zegt De Nooij. Dat blijkt wel uit de brede deelname van organisaties: naast Ongehinderd zijn dat Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB), Aedes, Bouwend Nederland, BNA, Ieder(in) (Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte), VAC punt Wonen, TU Eindhoven, SKWCertificatie, Neprom, Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) en MKB Nederland. INHOUD NORM De toegankelijkheidsnorm bevat straks de technische eisen met betrekking tot toegankelijkheid van de gebouwde omgeving, die gebaseerd zijn op de functionele eisen. “Wij maken voor het normontwerp gebruik van zowel bekende Nederlandse richtlijnen als internationaal ontwikkelde documenten. De norm kan gehanteerd worden bij het beoordelen van de toegankelijkheid bij het ontwerp, de ontwikkeling, realisatie, renovatie, aanpassing, onderhoud en instandhouding van gebouwen. De reikwijdte van de norm is alle type gebouwen. De normwordt in eerste instantie uitgewerkt voor nieuwbouw en later ook voor verbouw”, aldus De Nooij. “Dus dat kan ook gaan over inrichting en onderhoud van gebouwen. De reikwijdte is mensen met alle soorten handicaps en in alle soorten en maten. Van ringleidingen en intercomsystemen voor slechthorenden, tot meubilair met leuningen en een zwembadtrap die ook geschikt is voor zware mensen. Maar ook kluisjes op de juiste hoogte, grote kleedruimten of een lift die met spraak aangeeft welke verdieping je bent.” Voor de ontwikkeling van de normwordt gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen in Nederland, zoals het Handboek voor Toegankelijkheid, Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITS), Richtlijn Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT), Handboek Zicht op Ruimte en de toegankelijkheidseisen in Bouwbesluit 2012. Verschillende partijen uit de normcommissie en uit de klankbordgroep leveren op specifieke onderdelen input voor de norm. De Nooij: “Zo maken we gebruik van de goede voorbeelden uit de praktijk en de input van experts en ervaringsdeskundigen. Het streven is ommedio 2023 het normontwerp voor commentaar te publiceren. Eind 2023 zou de norm dan beschikbaar moeten zijn. Uiteindelijk moet de norm dan ook door het Besluit bouwwerken leefomgeving aangestuurd worden, zodat toegankelijkheid niet langer vrijblijvend is.” Wilt u op de hoogte worden gehouden over de toegankelijkheidsnorm, stuur dan een bericht naar bouw@nen.nl. . Een sterke combinatie! www.vloerverwarmingenparket.nl . Bekijk hier de FAQ en de animatievideo’s voor meer informatie ‘Ik leg al jarenlang parketvloeren op vloerverwarming’ Meesterparketeur Joost den Hartog ‘Het gros van de nieuwe vloeren welke wij installeren, leggen wij in combinatie met vloerverwarming! Probleemloos!’ Parketwinkel Oldeberg ‘Meer dan 90% van de verkochte vloeren kunnen prima met vloerverwarming’ Parketwinkel Timeless Floor ‘Midden in de huidige energietransitie verwacht ik in de toekomst vrijwel alleen nog maar deze combinatie te verkopen’ Meesterparketeur Jan-Willem Schepers Houten vloer én vloerverwarming? advertentie

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=