BouwTotaal 9 - 2021

37 NUMMER 9 / SEPTEMBER 2021 THEMA PREFAB THE NEW BUILDERS NEW BUILDER HENK-JAN NIEUWENHUIS OVER BIM & SAMENWERKEN “De tekening is de rekening ” “Prefab bestaat al tientallen jaren. Maar heel lang betekende prefab ‘standaard’. Tegelijkertijd stond traditioneel bouwen voor kwaliteit. Dat is gelukkig allang niet meer zo; door prefab te digitaliseren, door het te koppelen aan BIM, is alles mogelijk!” Henk-Jan Nieuwenhuis, directeur van BIM4Production, wordt enorm enthousiast wanneer hem gevraagd wordt naar de mogelijkheden en de toekomst van BIM, Building Information Management. TEKST: MARION VAN SERMONDT, THE NEWBUILDERS BEELD: BIM4PRODUCTION “Toen ik, als zoon van een aannemer, kennis- maakte met de bouwsector, bouwden we in het familiebedrijf met houten steigers om te laten zien hoe traditioneel wij werkten. Want ‘traditioneel’ was een sterk verkoop- argument. Traditioneel stond voor kwaliteit, een persoonlijk ontwerp en exclusiviteit. De vraag naar grote huizen voor een lagere prijs werd door de jaren heen echter steeds groter. Daaromwerd er vaker en vaker met standaard – industrieel in combinatie met prefab - onderdelen gewerkt, de zogenaamde ladeplan bouwers.” Volgens Henk-Jan Nieuwenhuis kan je wél het beste uit beide werelden hebben: “Ik geloof dat je persoonlijke ontwerpen als prefab onderdelen kan voorbereiden, waar- door je tijd en kosten bespaart, maar geen eenheidsworst hoeft te bouwen. Daarom zijn we BIM4Production gestart. BIM is een steeds groter onderdeel van het bouwpro- ces, maar wij gaan een stapje verder. We gebruiken het 3D BIM-model in onze soft- ware als basis, waardoor we de planning, de gerobotiseerde productie en het transport visueel aan elkaar koppelen. Efficiënt en nauwkeurig.” BIM VANUIT ACTIVATE Deze denkwijze is versterkt tijdens één van de Activate bijeenkomsten (persoon- lijke groepen) van The New Builders. Het thema van deze bijeenkomst was BIM; wat is Waarde, voor jezelf en binnen BIM. Henk-Jan: “BIM4Production is wel te omschrijven als next level ERP (Enterprise Resource Planning). Binnen ERP wordt al veel samengevoegd en gekoppeld: calcula- tie, administratie, in- en verkoop. Hoewel de P van planning nadrukkelijk aanwezig is, mist vaak de integrale benadering van deze planning. Terwijl die juist essentieel is voor de klant en voor een goed verloop van het proces! Wij voeren alle onderdelen vanuit BIM in onze software in. Hierdoor weten we van de start tot de oplevering waar alles is, wat er moet gebeuren, wanneer iets geïnstalleerd en dus geproduceerd moet worden, maar ook hoe het bij elkaar past. En het mooie is: deze software kan wereld- wijd worden ingezet.” BIM4PRODUCTION EN THE NEW BUILDERS Op de website van The New Builders vertelden we al eerder over de bijzondere sa- menwerking tussen BIM4Production en De Spaansen Groep. “Dat project was allereerst gebaseerd op een goede samenwerking, op vertrouwen en kwetsbaarheid. Dat moest ook wel, want we werkten samen met zeven partijen. In het verleden zou dat betekenen dat er allemaal losse overleggen gepland moesten worden, met de opdrachtgever als spin. Nu werken we samen, zijn we aan het co-creëren, vanuit verbinding tussen de verschillende partijen.” Op de vraag hoe BIM4Production het Ma- nifest van The New Builders toepast, begint Henk Jan te lachen. “Ik heb het niet stan- daard bij de hand, maar het Manifest is met ons zijn en ons DNA verweven. Tegelijkertijd moeten we goed na blijven denken waar we staan en waar we naartoe willen. We werken vanuit transparantie en bijbehorende kwets- baarheid. De mens, of het nu intern of als klant is, staat altijd voorop. De uitdaging zit daarbij in de groei die we voor ogen hebben, vooral op technisch vlak. Het benodigde digi- taal samenwerken, over bedrijven heen, zal verder vormmoeten krijgen op het BIM4Pro- duction platform.” “Tegelijkertijd moeten we concrete stappen zetten om goed voor deze aarde te zorgen in de transitie naar C2C. De Activate sessies hebben ons er opnieuw bij bepaald dat we daar als BIM4Production een enorme impact op hebben. Bijvoorbeeld door de benodigde BIM-data beschikbaar te stellen, die nodig is om in de toekomst de gebouwde omgeving daadwerkelijk circulair te kunnen inzetten. Zoals we nu Madaster gebruiken als data- bank voor gebouwen, zou ieder huis eigenlijk een eigen BIMmoeten hebben. Ik zeg wel eens ‘het huis is van zichzelf’, vrij vertaald naar het boekje ‘Meneer de Hond’ dat ik vroeger voorlas”, lacht Henk-Jan. “Er zit al zoveel informatie in het BIM-model, wanneer je dat blijvend aan het pand koppelt, kan je zichtbaar maken welk onderdeel waar zit, hoe deze onderdelen herbruikbaar zijn, en ga zo maar door!” BOUWPLAATS ALS MEGAFACTORY “We zien steeds meer (bouw) bedrijven een ‘megafactory’ bouwen. Iets dat logisch en goed is voor de verdere industrialisatie van de sector. Wij zijn met BIM4Prodcution dan ook bij diverse nieuwe fabrieken betrokken. Tegelijkertijd blijft mijns inziens de bouw- plaats de plek waar het eindproduct wordt geassembleerd. De uitdaging ligt dus ener- zijds in het operationeel maken van industri- ële elementfabrieken, waarbij we anderzijds stappen moeten zetten om de planning van losse elementfabrieken integraal en optimaal aan elkaar te koppelen. En dan komt BIM weer in het spel.” “Wanneer we precies weten welke ele- menten waar & wanneer geplaatst moet worden, en hoe losse elementen in fabrieken samengevoegd kunnen worden, kan iedereen daarop inspelen. Ik denk dat we daarbij binnen zo’n elementenfabriek steeds vaker de projectgedachte los moeten laten en naar een zogenaamde ‘one piece flow’ (moeten) gaan. Dat betekent dat we niet meer 20 dezelfde kozijnen van de lopende band laten komen, maar verschillende elementen tege- lijk maken – voor verschillende projecten, onderdelen en momenten. We denken nog veel te veel in losse projecten! Maar ik geef ook toe dat dat nog een flinke uitdaging is om dat in de keten integraal en digitaal op elkaar af te stemmen.” DE TEKENING IS DE REKENING Hoe Henk-Jan naar de toekomst kijkt? “Mijn streven is, naast de eerdergenoemde ver- andering in de manier van bouwen, dat BIM uiteindelijk de rekening bepaalt. Weg met al dat meer- en minderwerk, maar duidelijke (prijs)afspraken, gebaseerd op het ontwerp en op vertrouwen tussen de projectpartners. Dat gaat energie en geld schelen en maakt het werk weer een stuk leuker. Maar: dat kan alleen wanneer we terugvallen op ons eerste principe: werken vanuit kernwaarden als kwetsbaarheid, vertrouwen en vergeven. Door deze goed toe te passen ontstaat de sociale innovatie die de sector een boost gaat geven.” BIM4Prodruction is deelnemer aan PREFAB: Hal 5, standnr. D009. Meer weten over The New Builders? Kijk op www.thenewbuilders.nl . BouwTotaal is in de persoon van hoofdredacteur Frank de Groot ook New Builder.  Henk-Jan Nieuwenhuis, directeur van BIM4Production: “De bouwplaats blijft de plek waar het eindproduct wordt geassembleerd. De uitdaging ligt dus enerzijds in het operationeel maken van industriële elementfabrieken, waarbij we anderzijds stappen moeten zetten om de planning van losse elementfabrieken integraal en optimaal aan elkaar te koppelen.”

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=