BouwTotaal 9 - 2021

23 NUMMER 9 / SEPTEMBER 2021 THEMA PREFAB SNEL GEBOUWD Ultrasnel steenstrips verlijmen op prefab gevelpanelen Steenstrips verlijmen op prefab elementen van hout, beton en staal kan handmatig, waarbij circa 1 m 2 per medewerker per uur wordt gehaald. Het kan ook met de geautomatiseerde technologie van The Binding Factor, waarbij liefst tot 150 m 2 per uur wordt gehaald. TEKST: PAUL ENGELS “Onze technologie is voor zowel de kleinere als grotere elementenbouwer die z’n produc- tie wil verhogen en wil meegaan in de verdere prefabricage van gevels. Want in binnen- stedelijk gebied kun je niet overal steigers bouwen. Dan wil de aannemer bij voorkeur kant-en-klare gevelpanelen monteren”, zegt Murk Anne Kooistra, directeur-eigenaar van The Binding Factor. “Onze machines zijn zodanig modulair opgebouwd dat ze passen bij de producent van grote gevelpanelen tot de gevelbouwer die het verlijmen van panelen handmatig blijft doen, maar wel een efficiëntieslag wil maken in het aanbrengen van de strips.” VEEL KENNIS OPGEBOUWD Murk Anne Kooistra benadrukt dat het gebruik van prefab gevelpanelen met steenstrips, natuursteen of andere bekle- ding al jaren een bekende en gewaardeerde techniek is. Het bespaart materiaal, weegt veel minder en de panelen kunnen gemakke- lijk worden getransporteerd en gemonteerd. “Maar fabrikanten van gevelelementen waren aanvankelijk terughoudend om steenstrips op hun producten te verlijmen; de kennis van verlijmen ontbrak en daardoor ontstonden teveel risico’s. Of ze hielden liever vast aan hun vertrouwde maakindus- trie en keken te weinig naar ontwikkelingen in het bouwproces, zoals ketenintegratie en geïntegreerde componenten.” Vanuit Kooistra Geveltechniek is er volgens de directeur veel kennis opgebouwd omtrent het verlijmen van gevelbekleding op houts- keletbouwelementen: “We hebben dat in allerlei hoedanigheden uitgeprobeerd, getest en weten wat goed en fout gaat. Het verlij- men kan op een hoogwaardige manier, mede dankzij knowhow uit de auto- en luchtvaar- tindustrie. We zijn ook gaan automatiseren en robotiseren en hebben gekeken naar een manier om de aanvoer van steenstrips in dozen, kratten en op pallets operationeel te stroomlijnen.” MODULAIRE MACHINE Kooistra vervolgt: “Deze techniek biedt uitkomst voor alle gevelbouwers die nu nog handmatig steenstrips verlijmen. Maar dan niet via een maatwerkmachine van een spe- cialistische machinebouwer, maar via onze modulaire opzet waarbij je afhankelijk van je wensen modules voor aanvoer, robotisering en lijmportaal kunt kiezen of weglaten. Zo kun je investeren wat bij je bedrijfsproces en ambitie past. Hoe dan ook: de gebruiker behaalt met één van onze machines meer productiesnelheid met minder inspanning. Binnen drie jaar heeft men de investering doorgaans terugverdiend en intussen heeft men tien keer zoveel werk kunnen verzet- ten.” INDUSTRIALISATIE De innovatieve ontwikkeling door The Binding Factor werd ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikke- ling (EFRO) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland SNN. Het eerste concrete resultaat was de TBF Mediator, een machine die door Kooistra Geveltechniek zelf in gebruik is genomen, is doorgetest en die tot volle tevredenheid wordt ingezet voor het verlijmen van panelen van 3,20 x 3,20 meter met onder andere steenstrips. Voor grotere, gevelsluitende elementen werd aansluitend de TBF Dominator ontwik- keld. Deze kan niet alleen grotere panelen verlijmen, maar ook sparingen verwerken. Zo’n machine is thans in productie en wordt binnenkort ingezet bij een gevelbouwer. De machines behoren tot het topsegment en zijn vooral door de toegepaste software een knap staaltje techniek. Toch kenmerken de TBF Mediator en de TBF Dominator zich door eenvoudige intuïtieve bediening. Voorts is er het TBF Auto Adhesive Platform voor de gevelbouwer die een efficiëntieslag wil ma - ken bij het handmatig verlijmen van panelen. Kooistra: “We zijn continu samen met onze klanten bezig te onderzoeken hoe we nog beter kunnen aansluiten bij de praktijk van iedere ruwbouw-cascobouwer.” EFFICIËNTER EN DUURZAMER Kooistra verwacht de komende jaren ver- schillende machines te leveren, omdat het een gat in de markt vult: “The Binding Factor is het resultaat van alle uitdagingen die wij zelf zijn tegengekomen en waarvoor we een oplossing hebben bedacht. Gevelbouwers krijgen steeds meer de vraag naar complete elementen, inclusief isolatie, kozijnen en gevelbekleding. Dan kun je niet met veel handarbeid steenstrips of andere materia- len blijven verlijmen. Dat moet efficiënter, duurzamer en circulair. Met steenstrips heb je minder materiaal nodig dan met baksteen en je bouwt ook veel lichter. Zulke complete elementen zijn later makkelijker te demonte- ren en te hergebruiken. En of je nu elementen van 7 of 12 meter lengte maakt, onze machi- nes zijn vanuit de modulaire opzet makkelijk samen te stellen om panelen maatonafhanke- lijk te verwerken.” Prefabricage kan prima in kant-en-klare gevelelementen worden toegepast, zonder dat de architect of woningeigenaar moet inleveren op de oer-Nederlandse bouwstijl met gemetselde gevels. “Nogmaals, andere materialen kunnen eveneens prima worden verlijmd. Wij zijn nu bezig met het testen van verlijmming van natuurstenen gevelbe- kleding. Wederom vanuit de filosofie om in één uur te doen waar je voorheen een dag of langer over deed. Zo kun je een hoge door- looptijd bereiken. Met de grote nieuwbouw- opgave is dit voor veel (gevel)bouwers een mooi vooruitzicht.” The Binding Factor is aanwezig op de vak- beurs PREFAB van 12 t/n 14 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch (stand 5.D019). Informatie: www.thebindingfactor.nl Snel gebouwd De kracht van prefab

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=