BouwTotaal 5 - 2021

3 ACTUEEL NUMMER 5 / MEI 2021 Branden! De producenten van hardschuim isolatieproducten hebben waarschijnlijk nagelbijtend de uitzending ‘Brandende belangen’ van Zembla gekeken op 6mei 2021. Er was vooral kritiek te horen op de KoolthermK15 isolatieplaten, waarvan werd gezegd dat die wel de- gelijk brandbaar zijn bij grote branden. Aanleiding is de fatale brand in de Grenfelltoren in Londen in 2017 waarbij 72mensen omhet leven kwamen. De brand wist zich via de gevel – waarin onder meer K15 was verwerkt - razendsnel over het gebouw te verspreiden. Mede ook door de zeer brandbare Celotex aluminium gevelplaten. Probleem is dat we in Nederland alleen kleinschalige brandtesten uitvoeren. Er wordt gepleit voor grootschalige brandtesten voor gevels die de werkelijkheidmeer benaderen. Bovendien schieten de Nederlandse brandveiligheidsnormen van isolatiemateriaal in Nederland volgens Zembla tekort omdat de commissies die hier ver- antwoordelijk voor zijn sterk worden beïnvloed door producenten. Kingspan reageert verontwaardigd: “Wij zijn bezorgd over het feit dat informatie uit de context is gehaald door de programmamakers en dat ze zich hebben gebaseerd op selectieve bewerking en insinu- aties. Wij willen alle belanghebbenden - enmet name onze klanten - geruststellen dat de in Nederland verkochte K15-isolatieplaten door onafhankelijke erkende instituten zijn getest overeenkomstig Europese productnormen.” Ook NEN reageert uitgebreid. Samengevat zegt NEN: “Normen wor- den opgesteld in een normcommissie en deelname staat open voor alle belanghebbende partijen. NEN streeft een evenwichtige sa- menstelling van de normcommissie na. In de NEN-normcommissies ‘Brandveiligheid van bouwwerken’ en ‘Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen’ participeren niet alleen fabrikanten en brancheverenigingen, maar ook partijen als de Nederlandse brandweer, een certificerende instelling en de Rijksoverheid. De besluitvorming in de Nederlandse normcommissie vindt plaats op basis van consensus. Dat betekent dat er geen blijvende bezwa- renmogen zijn bij een van de deelnemers aan de Nederlandse normcommissie tegen de inhoud van de norm. Op die manier wordt belangenverstrengeling beteugeld.” Hier is het laatste woord nog niet over gezegd, denk ik. Maar aan- dacht voor brandveiligheid is nooit teveel. Het moment nadert dat verzekerraars de leidende rol gaan overnemen van de bouwregelge- ving en bij twijfel een gebouw niet meer willen verzekeren. Ing. Frank de Groot Hoofdredacteur BouwTotaal INHOUD COLUMN ING. FRANK DE GROOT 22 advertenti es 41 05 Actueel Expertview 08 Snel Gebouwd Doortastende partner in modulaire in - stallaties 09 Den Haag update Geluidseisen warmtepompen en airco’s aangescherpt 09 Actueel Betaalbare starterswoning wel degelijk haalbaar 11 Actueel Energieneutrale fabriek voor circulaire houten woningen 12 Actueel ‘Verantwoordelijkheid nemen gaat ook over gebruikte materialen’ 13 Ondernemen Fiscaliteit & Subsidie 15 Innovatie & Inspiratie The New Builders THEMA Brand 16 Brandveiligheid Brand! Wat nu? 19 Brandveiligheid Zonnepanelen en brandveilighe id 22 Brandveiligheid Rookverspreiding beperkt vluchten 25 Brandveiligheid Alles in balans met prefab betonvloeren 26 Brandveiligheid Passieve brandbeveiliging van belang 27 Brandveiligheid Brandwerende doorvoer vraagt kennis EN VERDER 33 Innovatie & Inspiratie Bouwhelden 34 Afbouw Totaal oplossing voor stucadoors en tegelzetters 35 Afbouw Noviteiten voor tegelzetters 37 Afbouw Nieuws 39 Afbouw Lichtgewicht zandcement 41 Lezerstest Test accu-invalcirkelzaag met ‘Kickback - Stop’ 43 Bouwgebreken Stinkende leidingschacht 44 Slim Ruimtegebruik Slim fit: een tiny wolkenkrabber 46 Productnieuws Nieuws over producten Is voorkomen mislukt en genezen nodig? Dan bent u blij dat er een ResQ-Point in de buurt is. In de ResQ-Point vindt u alle EHBO-middelen die nodig zijn op één opvallende plek. Wij zorgen dat de keuringen en houdbaarheid van producten altijd in orde zijn. Zo grijpt u nooit mis in situaties waarin geen tijd te verliezen is. www.resq-point.nl 085 - 0130 232 sales@safety4crew.nl Hoe snel kunt u handelen bij een ongeval?

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=