BouwTotaal 4 - 2021

7 ACTUEEL NUMMER 4 / APRIL 2021 Een 54 mm dikke deur : klein verschil, groot resultaat Drie op de vier bestaande woningen in Nederland zijn nog niet goed geïsoleerd. Bij de isolatie van de gevel spelen goed isolerende deuren en deur-kozijncombinaties een belangrijke rol. Door een bestaande deur met een dikte van 38 mm te vervangen door een iets dikkere deur van 54mmneemt de isolatiewaarde aanzienlijk toe. Een klein verschil met groot resultaat: het zorgt voor een prettig en comfortabel huis, een lagere energierekening én CO 2 -reductie. deur en het kozijn goed overbrugd worden en wordt de dichting optimaal. Alleen bij plaatsing in een binnendraaiende situatie - zoals de voordeur - moet specifiek naar de aansluiting aan de onderzijde van de deur gekeken worden. ISOLATIEKLASSE VERSCHAFT HELDERHEID Aan een deur zelf kun je de eigenschappen niet aflezen. Vanaf april 2021 is aan de hand van het GND-zekerheidslabel ook de isola- tieprestatie van de deur zichtbaar. Door het label met de QR-code, die aan de scharnier- zijde van deur is aangebracht, te scannen zie je in één oogopslag alle eigenschappen van de deur. Met de isolatiewaarde maken we inzich- telijk wat er in de woning is toegepast en of dit voldoet aan de vooraf gestelde ei- sen. De gehanteerde isolatieklassen zijn: IN DE SPOTLIGHT TECHNISCH ACHTERHAALD PRODUCT Voor nieuwbouwwoningen is de deur van een dikte van 54 mm al twintig jaar de standaard. Voor zeer energieneutrale woningen zijn deuren met een dikte van zelfs 67 tot 80 mm gebruikelijk. In bestaande woningen worden technisch achterhaalde en slecht isolerende 38-mm-deuren nog vaak vervangen door nieuwe, net zo slecht presterende 38-mm-deuren. Terwijl het toepassen van een iets dikkere, hoogwaardig isolerende deur met HR++ glas en dichtingen een veel beter resultaat geeft. De beperkte meerkosten voor een 54 mm dikke deur wor- den hierdoor in korte tijd terugverdiend. MEERJARENONDERHOUDSCONTRACT Bij uitbesteding van het meerjarenonder- houd wordt in het prestatiecontract met de VGO-partijen te vaak verzuimd ommaat- regelen voor energielabelverbetering vast te leggen. Hier is een belangrijke rol voor de corporatie weggelegd. Zonder duidelijke vermelding worden deuren van 38 mm dik teruggeplaatst, terwijl die op de middellange termijn alweer vervangen moeten worden om de isolatiewaarde van de woning op peil te houden. PLAATSING IN BESTAAND KOZIJN Voor toepassing van een 54-mm-deur zijn aanpassingen van het bestaande kozijn over het algemeen niet nodig. Door de zeer stabiele 54-mm-deur uit te voeren met een kaderprofilering kan de speling tussen de MEER INFORMATIE? ZIE HTTPS://GND.NL/THERMISCHE-ISOLATIE/ Recycling dakramen in convenant  Ondertekening van het convenant door voorzitter stichting Dakmeester Will Verwer (links) en de directeur van VELUX Nederland Jeroen Proemstra in het hoofdkantoor van VELUX in De Meern. Dankzij het Convenant Recycling Dakramen worden vanaf heden door de 24 grootste dakdekkersbedrijven van hellende daken in Ne- derland, aangesloten bij de Stichting Dakmeester, verwijderde VELUX dakramen aangeboden voor recycling. Stichting Dakmeester en VELUX Nederland hebben dat in het convenant vastgelegd. De recycling van de dakramen zorgt voor hoogwaardige grondstoffen van glas, hout, aluminium en kunststof. Deze worden opge- werkt in nieuwe producten. De 24 dakdek- kersbedrijven ‐ ‘Dakmeesters’ ‐ verplichten zich tot het in gang zetten van recycling van de stroom oude VELUX dakramen. Het materiaal wordt via de Take‐back service van VELUX aangeboden aan demontagebedrij- ven. Dat zijn meestal bedrijven die vallen on- der de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Deze bedrijven zorgen voor de demontage van de verschillende onderdelen. De daaruit voortvloeiende grondstofstromen worden vervolgens verwerkt in nieuwe producten. laire economie en in dit geval met een voor minimaal 90 procent gesloten cirkel. Tot nu werden oude VELUX dakramen ingeleverd bij afvalbedrijven. RECYCLEGARANTIE De Dakmeesters zijn in staat om de dak- ramen apart te houden en de logistiek te regelen naar de demontagebedrijven. VELUX garandeert vervolgens dat de onderdelen terechtkomen in grondstoffenstromen die in nieuwe producten worden verwerkt. Deze recyclegarantie zal net als de recy- clinggarantie van oude betonnen dakpannen worden opgenomen in de 15-jarige Daksys- teemgarantie PLUS van de Dakmeesters. Dit onderdeel van de recycling garantie van Dakmeesters wordt ook vastgelegd in het zogenaamde Dakdossier. Het convenant is een goed voorbeeld van hoe marktpartijen werken aan de circu- Techniek Nederland en NVKL gaan samenwerken De branchevereniging voor ondernemingen op het gebied van Koude- techniek en Luchtbehandeling (NVKL) en Techniek Nederland gaan samenwerken in een federatief verband. Met de krachtenbundeling willen beide organisaties de energietransitie extra vaart geven. De beide brancheorganisaties gaan onder meer samenwerken op het gebied van kwaliteit, vakopleidingen en dienstverlening. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Ne- derland is blij met de voorgenomen afspraak: “Techniek verdient alle erkenning. Samen kunnen Techniek Nederland en NVKL de technieksector nóg beter in de etalage zetten.” Terpstra wijst erop dat de strategische samenwerking grote voordelen oplevert: “We gaan onze belan- genbehartiging en dienstverlening verster- ken door de kennis bij de beide verenigings- bureaus optimaal te benutten. Daar plukken onze leden de vruchten van!” Voorzitter Mart Peeman van NVKL: “De vakgebieden warmte-, koude- en ventilatie- techniek zijn steeds meer onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom is het logisch dat we nu deze stap zetten.” Volgens Peeman wordt de rol van installateurs steeds belang- rijker: “Opdrachtgevers doen steeds vaker een beroep op installateurs voor ontwerp en integraal energieadvies. Dat is een grote uitdaging. Techniek Nederland en NVKL gaan hun leden daarin ondersteunen.” UITGEBREIDE SAMENWERKINGSAGENDA Beide organisaties zetten zich via Oplei- dingsfonds OTIB | Wij Techniek al langer samen in op het gebied van onder meer scholing en arbeidsmarkt. Dit krijgt nu een structureel karakter. De komende maanden werken Techniek Nederland en NVKL aan een uitgebreide samenwerkingsagenda. De nieuwe ‘Stichting Federatie NVKL-Techniek Nederland’ zetelt in het nieuwe kantoor van Techniek Nederland inWoerden. De NVKL zelf blijft voorlopig nog in Zoetermeer. “Maar het is goed mogelijk dat die vereniging op termijn de oversteek maakt naar Woerden”, zegt NVKL-voorzitter Mart Peeman. Bij de NVKL zijn 425 bedrijven in de koude- techniek aangesloten. Techniek Nederland vertegenwoordigt 5.000 installatiebedrijven en technisch dienstverleners. In het nieuwe federatiebestuur zitten Mart Peeman, Charles Smets en Max Neus namens NVKL en Doekle Terpstra, Martin Hoekstra en Erik van Engelen namens Techniek Nederland. Tij- dens de Vakbeurs Energie in het najaar zullen de voorzitters de samenwerkingsagenda presenteren. KLASSE KORTE OMSCHRIJVING U P (DEURBLAD) W/m 2 K U P REKENWAARDE ISSO W/m 2 K 4 Extra goed geïsoleerd ≤ 0,8 0,8 3 Zeer goed geïsoleerd 1,1 – 0,8 1,1 2 Goed geïsoleerd 1,65 – 1,1 1,65 1 Enigszins geïsoleerd 2,2 – 1,65 2,2 0 Onvoldoende geïsoleerd 3,4 - 2,2 3,4 Tabel: klasse indeling U p -waarden buitendeuren

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=