BouwTotaal 4 - 2021

43 NUMMER 4 / APRIL 2021 INNOVATIE & INSPIRATIE Bouwgebreken Bouwkundige blunders BOUWGEBREKEN Lekkage na uitbreiding woning Een jong stel laat een houtskeletbouwwoning bouwen. De woning wordt voorzien van een gemetselde gevel. Enkele jaren na de ople- vering wordt besloten dat de woning toch iets te klein is en er wordt aan de achterzijde een aanbouw geplaatst. Hier is bij het ontwerp al deels rekening gehouden. De voorbereidingen voor de fundering zijn al aanwezig en bevinden zich onder het terras. Nadat de aanbouw is geplaatst ontstaat na enkele flinke regenbuien lekkage. van de woningen zijn op het zuiden georiën- teerd, dus ook de aanbouw. Na perioden met veel regen, gecombineerd met veel wind van- uit het zuiden of zuidwesten, begint het na verloop van tijd ter plaatse van de overgang van de woning naar de aanbouw te lekken. ONDERZOEK De aannemer kan niet direct de oorzaak van de lekkage duiden. Daarop wordt besloten om een onafhankelijke de oorzaak te zoeken. De Bouwpatholoog wordt er bij gehaald. De bouwpatholoog heeft de situatie ter plaatse uitvoerig onderzocht. Voor aanvang van het onderzoek heeft een bespreking met de betrokken partijen (bewoners en aannemer) plaatsgevonden. De bewoners vertelde dat er diverse malen een behoorlijke lekkage heeft plaatsgevonden sinds de oplevering van de aanbouw. De lekkages ontstonden telkens bij zeer hevige regenval, gecombi- neerd met harde wind uit het zuidwesten. De bewoners omschreven de weersomstandig- heden op de momenten van de lekkage als zeer extreem. De lekkages doen zich voor in de eetka- mer ter hoogte van de overgang naar de aanbouw. Op het plafond is een duidelijke geelbruine verkleuring waarneembaar. Het plafond van de aanbouw is opgebouwd uit gipsplaten tegen een houten regelwerk. Op de balklaag is een chipwoodplaat bevestigd, waarop afschot isolatiemateriaal is aange- bracht. Het afschot is richting de achtergevel van de aanbouw, dus van de woning af. Als dakbedekking is een bitumineuze dakbedek- king toegepast. Ter plaatse van de aansluiting van het dak van de aanbouw op de ach- tergevel van de woning is een strook lood zichtbaar die uit de gevel komt. De stroken lood zijn niet gefelst. Met behulp van de endoscoop is waargenomen dat het lood in de spouw geheel vlak ligt en plaatselijk zelfs door hangt. Het lood loopt door tot tegen de buitenzijde van het binnenspouwblad (HSB), waar het slechts zeer beperkt tegen is opgezet. Ook is het lood niet vastgezet tegen het binnenspouwblad. In het metselwerk is boven het lood op diverse plaatsen een open stootvoeg aanwezig. De waterdichtheid van de achtergevel van de woning is getest. Deze bleek bepaald niet waterdicht. Wanneer de gevel met water wordt belast blijkt dit vrijwel geheel door de gevel te worden opgenomen. ANALYSE EN OORZAAK Geconstateerd is dat de lekkage zich alleen voordoet onder zeer extreme omstandig- heden, waarbij sprake is van winddruk op de gevel. Het metselwerk blijkt bepaald niet waterdicht. Wanneer de regen de gevel be- last zal deze door gaan slaan. Op dat moment stroomt het water in de spouw af tot op het lood. Doordat het lood vlak ligt en plaatselijk zelfs hol is, blijft het water hier in staan. Wan- neer er genoeg water in de spouw terecht is gekomen zal dit water via de overlappen in het lood en mogelijk ook via de minimale op- stand een weg naar binnen vinden. Wanneer het water het lood is gepasseerd ontstaan een lekkage ter plaatse van de aansluiting van de aanbouw op de woning. HERSTEL Om van onderhavig probleem te zijn verlost moet het lood ter plaatse van de over- gang van het platte dak van de aanbouw op de achtergevel van de woning, worden aangepast. Het lood moet dusdanig worden uitgevoerd dat er in de spouw geen water op kan blijven staan. Het moet onder afschot, tegen de buitenzijde van het binnenspouw- blad opgezet worden en geheel ondersteund. Tevens moet de achtergevel beter waterdicht worden gemaakt, bijvoorbeeld door deze te hydrofoberen. Hierdoor zal minder water in de spouw terecht kunnen komen. Boven het lood moet om de meter een open stootvoeg worden aangebracht. TEKST: ING. PETER BORGERS BUREAU VOOR BOUWPATHOLOGIE BB De lekkage openbaart zich door vochtplek- ken in het plafond van de aanbouw. Het moet flink regenen wil er een lekkage ontstaan. De aannemer wordt er bij gehaald om te onderzoeken waardoor de lekkage wordt veroorzaakt. De aanbouw is eveneens in houtskeletbouw uitgevoerd, zowel wanden, vloeren als dak. De gevels zijn ook hier voorzien van schoon metselwerk. De wanden en plafonds zijn aan de binnenzijde voorzien van gipsplaten, die zijn gestuct. Het platte dak van de aanbouw sluit aan op het opgaand metselwerk van de achtergevel van de woning. De achtertuinen  Aansluiting van de aanbouw tegen de achtergevel van de woning.  Lekkage in plafond van de nieuwe aan- bouw.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=