BouwTotaal 4 - 2021

29 NUMMER 4 / APRIL 2021 THEMA HOUTBOUW STIP-certificatieregeling realiseert uniek STIP-bos  De mede initiatiefnemers en STIP bedrij- ven Timmerfabriek De Kievit, Timmerfabriek Helwig en Timmerfabriek Neede hebben als aftrap honderd bomen geschonken aan Hout100%. Hout 100% is een samenwerkings - verband van bijna honderd timmerbedrijven. Op de foto het in ontvangst nemen door Anoushka Mulder van Hout100%.  Nationale Boomfeestdag. STIP is een certificatieregeling voor bedrijven die alleen verantwoord geproduceerd hout gebruiken afkomstig uit duurzaam beheerde bos- sen. Daarmee voldoen ze aan de duurzame hout-inkoopcriteria van de overheid. De houtverwerkende STIP-gecertificeerde bedrijven kun - nen bomen kopen voor een STIP-bos om hun missie te onderstrepen. Inmiddels staat de teller voor het STIP-bos al op 3.090 Bomen. Houtleveranties door een STIP-gecertifi - ceerd bedrijf zijn onder meer toegelaten voor de Regeling Groenprojecten, maar de bedrijven ontvangen ook rentekorting voor specifieke hypotheken. Een STIP-gecertifi - ceerd bedrijf werkt alleen met verantwoord geproduceerd hout. Niet alleen omdat het een eis is van de STIP-regeling of dat de klant er expliciet om vraagt, maar vooral uit principe. Het principe dat we de nieuwe ge- neratie een gezonde aarde moeten bieden en dat de houtverwerker daar op deze wijze aan bijdraagt. Dit maakt STIP uniek in vergelij- king met andere certificatieregelingen in het bosbeheer. Om dit principe te benadrukken start STIP nu met de realisatie van een uniek bos: het STIP-bos. STIP-BOS Verantwoord geproduceerd hout komt uit, door boseigenaren, duurzaam beheerde bossen. In deze bossen is ruimte voor ver- antwoord kappen en structurele hergroei. Hierdoor blijft een bos op duurzame wijze in stand en behoudt het haar economische waarde. Het nieuw aan te leggen STIP-bos benadrukt het belang van de STIP-certifica - tieregeling voor de toekomstige generatie, de kinderen van nu. STIP wil daarom kinderen van haar gecertificeerde bedrijven betrekken bij het planten van de bomen in het STIP-bos. STIP is hoofdsponsor van Stichting Nationale Boomfeestdag, de organisatie die al bijna 65 jaar bomen plant met kinderen. In het STIP-bos leren kinderen en volwassenen het belang en de waarde van bomen-in-het-al- gemeen en over het belang van duurzaam beheerde bossen voor een gezonde aarde. De houtverwerkende STIP-gecertificeerde bedrijven kunnen bomen kopen voor dit STIP-bos om hun missie te onderstrepen. Ze dragen tevens bij aan realisatie van de doel- stellingen van de landelijke Bossenstrategie, zoals verwoord in ‘Bos voor de toekomst’. Op deze manier ondersteunt STIP op twee manieren het bos-in-de-breedste-zin; ze gebruiken alleen verantwoord geproduceerd hout uit duurzaam beheerde bossen waar- door her-groeit wat gebruikt wordt en ze realiseren de aanleg van nieuw en duurzaam beheerd bos. Dubbel duurzaam dus. Eerste bestaande buurt aardgasvrij en van hout  Bovenaanzicht van de buurt Jerusalem in Nijmegen. Comfortabel, duurzaam en als eerste bestaande buurt in Ne- derland van het aardgas af. In de buurt Jerusalem in Nijmegen re- aliseert Talis 220 nieuwe sociale huurwoningen op de fundering van de bestaande woningen. Binnen 20 werkdagen worden de woningen gesloopt en opnieuw gebouwd met Blokje Om van Dura Vermeer. De woningen zijn gebaseerd op houtskeletbouw. Houtskeletbouw is duurzaam, comfortabel en maakt het mogelijk om snel te bouwen. Om ze aardgasvrij te maken, gebruikt Talis een combinatie van beproefde technieken, die nog niet eerder op deze manier zijn toege- past. De woningen zouden in eerste instantie een aardgasaansluiting krijgen, omdat aard- gasvrij bouwen voor de corporatie financieel niet haalbaar was. Toch werd uiteindelijk een oplossing gevonden, met een subsidie van de provincie Gelderland, de gemeente Nijmegen en een korting op de verhuurdersheffing. Het is de eerste aardgasvrije buurt in Nederland binnen de bestaande bouw. Bewoners hadden zelf de keuze of ze een aardgasvrije woning of op een woning op aardgas wilden. Bijna alle bewoners kozen voor aardgasvrij. Enkele huurders zijn nog niet om, de woningen worden zo gebouwd dat ze later alsnog kunnen omschakelen. BEPROEFDE INSTALLATIES De woningen krijgen acht zonnepanelen en twee zonnecollectoren, een zonneboiler en een doorstroomboiler. De zonneboiler bevat 290 liter water en wordt verwarmd met de zonnecollectoren. Het is een stille en duur- zame techniek die garantie biedt voor warm water en een warme woning. De keuze voor houtbouw past goed bij het duurzame karakter van het nieuwe Jerusalem. Hout is herplantbaar en heeft veel minder impact op de aarde dan andere bouwmaterialen. Daarnaast is de inzet van groot materieel beperkt en zijn de elementen snel te monteren. Hout biedt een comforta- bel binnenklimaat en onderzoek toont aan dat bewoners zich gelukkiger voelen in een houten woning. INVESTEREN IN DUURZAAMHEID Aardgasvrij bouwen is de norm, ook voor sociale woningbouw. De kosten hiervoor zijn aanmerkelijk hoger dan bouwen met een gasaansluiting. Hier komt een dilemma om de hoek kijken voor woningcorporaties. Het is de kerntaak van corporaties om betaalbare sociale huurwoningen te realiseren voor mensen met een lager inkomen. Investe- ringen in duurzaamheid leveren hogere bouwkosten op, die niet terugverdiend kunnen worden via de huur. “Duurzaamheid is belangrijk, maar betaalbaarheid voor onze huurders is nog belangrijker”, aldus Ronald Leushuis, bestuurder bij Talis. Hoe graag corporaties ook aan de opgave willen vol- doen, er moeten keuzes gemaakt worden. Als het aan Talis ligt moeten er de komende tijd duidelijke politieke keuzes worden gemaakt die ruimte geven aan de woningcorporaties om aan hun taken te voldoen.  De eerste twee nieuwe woningen (proefblok) naast de oude woningen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=