BouwTotaal 4 - 2021

15 NUMMER 4 / APRIL 2021 THEMA HOUTBOUW “We moeten leren denken in hout ” Zekerheidslabel  6 jaar  10 jaar  12 jaar  25+ jaar DuurzaamHout ✚ ✚ ✚ ✚ Voorlak ✚ Voorlak of aflak ✚ Aflak ✚ ✚ Deuren ✚ ✚ ✚ ✚ Concept (BRL0801) 2 2+ 3 4 Bouwplaatsinspectie ✚ ✚ ✚ Opleveringscheck ✚ ✚ Onderhoudscheck ✚ “Een goed geproduceerd, gemonteerd en beschermd houten bouwdeel gaat net zolang mee als het gebouw zelf. Als dit hout dan ook nog uit duurzaam beheerd bos komt en het is eenvoudig te bewerken en her te gebruiken, dan is dit toch het ideale bouwmateriaal?”, zegt Taco Schoonderwoerd, directeur en ambassadeur van SGT/HOUT100%. “Jammer dat er in duurzame projecten van hout, soms toch weer kunststof of aluminium kozijnen komen.” TEKST: ING. FRANK DE GROOT BEELD: SGT/HOUT100% Duurzaamheid, transparantie, kwaliteit en ze- kerheid zijn de kernwaarden vanHOUT100%. Dit merk is in juli 2018 geïntroduceerd door de StichtingGarantie voor Timmerwerk (SGT). “SGTwas erg techniekgericht en de naamsbe- kendheid in demarkt was onvoldoende. Met die techniek zit het wel goed: we kunnen tot 25 jaar enmeer zekerheid bieden. Vandaar dat we onze focusmet HOUT100%op het beter verkopen van ondermeer het houten kozijn richten”, zegt Taco Schoonderwoerd, die sinds 1 oktober 2019 directeur/ambassadeur is van SGT/HOUT100%. Hij is zeker geen onbekende binnen de timmerindustrie en bouw. Ruim dertig jaar heeft hij gewerkt bij Adriaan van Erk Timmerfabriek te Bergambacht, waarvan twintig jaar als directeur. Ook is hij Verenigings- manager (a.i.) bij deNederlandse Branchever- eniging voor de Timmerindustrie (NBvT) en Chef de Bureau (a.i.) bij CentrumHout. “Ik ben een echte houtman, dat is wel duidelijk.” ZEKERHEDEN BIEDEN SGT is ooit in de jaren tachtig door de leden van deNBvT opgericht omhet vertrouwen tussen de producent en afnemer te versterken en de kwaliteit van houten kozijnen te verbeteren. “Inmiddels is er veel veranderd. DeNBvT-leden leveren een industrieel vervaardigd product met een hoge kwaliteit. Desgewenst contro- lerenwe zelfs de plaatsing op de bouwplaats en bieden zekerheden voor zes, tien, twaalf of zelfs 25+ jaar”, zegt Schoonderwoerd. Helaas blijkt de geboden kwaliteit niet bij ieder- een bekend. “Juist nu houtbouwzo in opkomst is, moeten de verschillendemarktpartijen, zoals ontwerpers, woningbouwverenigingen, aanne- mers en projectontwikkelaars kennis hebben van de zekerheden diewe bieden. En dat sluit ookweermooi aan op deWet kwaliteitsbor- ging voor het bouwen.” HOUT100%biedt vier zekerheidslabels, na- melijk productzekerheid, prestatiezekerheid, prestatiezekerheid ook op de bouwkundige aansluitingen én exploitatiezekerheid tot 25 jaar enmeer. In de tabel staan de zekerheden per label genoemd. “Vanaf het twee-sterren Zekerheidslabel voerenwe ook een bouw- plaatsinspectie uit, om te kijken of de plaatsing goed verloopt. Daarbij kijkenwe ook naar de aansluiting op de overige bouwdelen. Indien noodzakelijk gaanwe in overlegmet de aannemer omaansluitingen te optimaliseren. Juist door een goede samenwerking krijg je een optimaal eindresultaat.” Nog verder gaan de drie- en vier-sterren Zeker- heidslabels: “Bij drie sterren doenwe ook een oplveringscheck. Dat sluit goed aan bij deWet kwaliteitsborging voor het bouwen, waarbij een private kwaliteitsborging een oplevering- scheck doet om te kijken of bijvoorbeeld een woning aan de bouwregelgeving voldoet. Bij vier-sterren doenwe regelmatig een check tijdens de gebruiksfase, of er onderhoud nodig is. Hierbij wordt de opdrachtgever totaal ontzorgd.” DUURZAAMHEID HOUT100% staat ook voor duurzaamheid. Alle deelnemers vanHOUT100%gebruiken sinds 1 januari 2020 alleenmaar duurzaamgepro- duceerd hout (FSC/ PEFC/Keurhout/STIP). Bijzondere aandacht heeft het STIP-keurmerk. Dat is een bedrijfskeurmerk voor houtleve- ranciers die door een onafhankelijke certifica - tie-instelling conformde STIP-regeling steeds herhaald laten vaststellen dat zij uitsluitend hout uit verantwoord beheerde bossen in- en dus verkopen. Iedere afnemer heeft dus per definitie de zekerheid dat hij duurzaamhout inkoopt als hij koopt bij een STIP-bedrijf. “Dat scheelt een hoop administratie bij de timme- rindustrie, omdat je van elk stuk hout moet wetenwaar het vandaan komt enwaarin het verwerkt wordt. Met STIP hoef je alleenmaar aan te tonen dat je al het hout inkoopt bij een STIP-bedrijf”, legt Schoonderwoerd uit. Naast een duurzame herkomst, is ook de levensduur van een houten bouwelement van invloed op demilieuprestatie, evenals de circulariteit. “Een goed geplaatst houten kozijn kanmet het juiste onderhoudwel zestig jaar meegaan. Gemodificeerd hout, zoals Accoya, kan zelfs wel tachtig jaar zijn functie blijven ver- vullen. En na die tijd kan je er altijd nog nieuwe kozijnen of iets anders vanmaken.” HOUTBOUW IN OPKOMST Schoonderwoerd ziet tot zijn vreugde dat de laatste jaren de belangstelling voor houtbouw snel toeneemt. Ook verrijzen de eerste hoog- bouwprojecten in hout, zoals dewoontoren HAUT inAmsterdam (zie elders in deze uitgave, red.). “Toch is het jammer dat je vaak bij hout- bouwprojecten ineens kozijnen van kunststof of aluminiumziet. Zoek eens een kunststof kozijn dat gemakkelijk vijftig jaar in de gevel zit, circulair én hernieuwbaar is. Alleen al in Europa groeit volgens koepelvereniging CEI-Bois jaar- lijks 470miljoen kubiekemeter hout en is het bosareaal de afgelopen 25 jaarmet 9 procent gegroeid. In een circulaire bouwhoef jemijns inziens dan ook niet verder te zoeken naar het juistemateriaal.” Voordeel van een houten kozijn is volgens de ‘houtman’ dat deze eenvoudig geschikt tema- ken zijn voor triple-beglazing, ook bestaande kozijnen: “Hout ismakkelijk te bewerken. Je kunt de sponningdiepte verder uitfrezen, zodat er triple-beglazing in past. En als je geen onderhoudwil, kun je altijd nog kiezen voor de alu-hout kozijnen, waarbij de buitenzijde is bekleedmet aluminium.” Hout is na sloop van houten bouwdelen, zoals kozijnen, eenvoudig her te gebruiken: “Velux maakt bijvoorbeeld dakramen van sloophout. Van een kozijn kun je een kast maken en later worden het vloerdelen. Er zijn zoveel voorde- len: het is eerder gebrek aan kennis omniet voor hout te kiezen. Natuurlijkmoet je hout ook in zijn kracht gebruiken en zijn hybride constructies prima. Denk aan betonnen kernen bij hoogbouwof alu-hout kozijnen. Maar het HOUT100%willenwewel bereiken dat de marktpartijen keuzesmaken op basis van de juiste argumenten.”  Een fraai gerenoveerd pand waar gekozen is voor houten kozijnen, omdat die uitgevoerd konden worden in de oorspronkelijke stijl.  Taco Schoonderwoerd, directeur/ambassadeur SGT/HOUT100%: “Het is jammer dat je vaak bij houtbouwprojecten ineens kozijnen van kunststof of aluminium ziet. Zoek eens een kunststof kozijn dat gemakkelijk vijftig jaar in de gevel zit, circulair én hernieuwbaar is.”

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=