BouwTotaal 4 - 2021

11 NUMMER 4 / APRIL 2021 ONDERNEMEN Snel verdiend Fiscaliteit & subsidie Sloophout Het antwoord op de bovengestelde vraag luidt: ja. Er is inderdaad een fiscaal voordeel met houtbouw te behalen. Helaas zit voor- deel veelal bij uw opdrachtgevers die als on- dernemer diensten bij u afnemen. Het fiscale voordeel is namelijk te vinden in de Milieu investeringsaftrek(MIA) en willekeurige af- schrijving voor milieu investeringen(VAMIL). De MIA is een extra investeringsaftrek in de inkomstenbelasting en de vennootschaps- belasting, indien geïnvesteerd wordt in aangewezen bedrijfsmiddelen. Hoe hoog het percentage van deze investeringsaftrek is, is afhankelijk in welke categorie de investering is ingedeeld. De aftrek is respectievelijk 36%, 27% of 13,5%. De VAMIL biedt een liquiditeitsvoordeel doordat je het bedrijfsmiddel voor 75%wille- keurig kan afschrijven. Dit kan een versnel- ling van de afschrijving zijn of een vertraging van de afschrijving. Met de versnelling of vertraging van de afschrijving kun je de belastingheffing per jaar beïnvloeden. WELKE INVESTERINGEN? Wanneer kom je dan in aanmerking voor de MIA of VAMIL? Ieder jaar wordt er een lijst gepubliceerd welke investeringen hiervoor in aanmerking komen. Doe je een dergelijke investering dan moet je deze binnen drie maanden na de investeringsdatummelden bij RVO. Welk soort hout komt er voor in de MIA VAMIL lijst van 2021? In deze lijst is de volgende post opgenomen: A 6213 . Sloophout in (onderdelen van) een bouwwerk of product (27% MIA en 75% Vamil) : a. bestemd voor: het gebruik voor de directe verwerking van niet-geïmpreg- neerd sloophout, waarbij bekend is van welke bron het hout afkomstig is en dit geverifieerd kan worden met onder andere afvoerbonnen, b. bestaande uit: (onderdelen van) een bouwwerk of product van sloophout. Als je dus sloophout verwerkt in het bouwproject kom je wellicht in aanmerking voor de MIA en VAMIL. Hoe groot is dan het voordeel voor de klant? Stel dat in een kantoorpand voor € 100.000,- aan duurzaam hout gebruikt wordt, levert dit een bedrag aan investeringsaftrek op van € 27.000,-. Dit levert in de inkomstenbelasting maximaal een voordeel op van € 13.365,- en in de ven- nootschapsbelasting maximaal een voordeel van € 6.750,-. Let op: dit is wel netto-geld, dus niet zoals andere subsidies weer belast. dr. ing. Jorian Blom Adviseur Alfa Consultants  jorianblom@alfa.nl Daarnaast natuurlijk het liquiditeitsvoordeel. Het voordeel is mooi meegenomen, maar zal voor de klant meestal niet de doorslag- gevende factor zijn. Doorgaans zal de klant zelf uit ideologische overwegingen met dit alternatief komen. Tref je een dergelijk klant dan is het goed om te kijken wat je nog meer zou kwalificeren onder de MIA en VAMIL. Het is namelijk niet alleen sloophout dat in aanmerking komt voor MIA en VAMIL, maar ook keramische bakstenen met tenminste 60% gerecycled materiaal. Kun je dan zelf nog voordeel behalen met de MIA en VAMIL? Als je investeringsplan- nen hebt kan het altijd de moeite lonen om de MIA-VAMIL lijst eens door te nemen. Jaarlijks vinden er veranderingen in de lijst plaats en kan het zijn de bedrijfsmiddelen die nu in aanmerking komen er volgend jaar niet meer opstaan. Dat kan een reden zijn om de investeringsplannen te wijzigen. Wil je hier meer over weten dan kun je altijd contact met mij opnemen. Investeren in all-electric mobiele machines De ontwikkelingen richting elektrificering van materieel zijn zeer interessant en bieden verschillende mogelijkheden voor de bouw- sector. Het gebruik van elektrische mobiele machines heeft namelijk verschillende voordelen: • Stiller en minder geluidsoverlast voor zowel werknemers als omgeving. • Geen CO 2 -uitstoot en luchtverontreini- gende stoffen op bouwplaats. • Onderhoudskosten vaak lager dan van machines op fossiele brandstoffen. Dit kostenvoordeel compenseert de hogere aanschafprijs. • Met name in stedelijk gebied en stiltege- bieden of rondomNatura 2000-gebieden, kan de inzet van elektrische machines een gunningsvoordeel in de aanbesteding opleveren. MIA/VAMIL De overheid probeert met de MIA\Vamil-re- geling, oftewel Milieu-investeringsaftrek, de investering in milieuvriendelijke technieken fiscaal aantrekkelijker te maken. Bedrijfsmid - delen die hiervoor in aanmerking komen zijn te vinden in de Milieulijst. Een deel van de investering (tot 36% in 2021) worden afge- trokken van de fiscale winst. Voor sommige investeringen kan ook aanspraak worden gemaakt op de Vamil-regeling. Vamil is de regeling ‘willekeurige afschrijving milieu-in- vesteringen’. Binnen de Vamil-regeling kan 75% van de investering op een willekeurig moment worden afgeschreven. De overige 25%wordt regulier afgeschreven. Let op: de machines komen alleen in aanmer- king als ze voor werkzaamheden in de open lucht (buiten) worden gebruikt. Zodra je weet of je in aanmerking komt voor de MIA\Vamil, is het van belang dat je binnen drie maanden na het verstrekken van de opdracht een melding van de investering doet bij de Rijks- dienst voor Ondernemend Nederland. Durf je het nog niet helemaal aan om volledig over te stappen op elektrische machines, dan ondersteunt de overheid ook investeringen in elektrisch aangedreven machines die van aandrijvingsenergie worden voorzien door middel van een netspanningskabel als ook hybride machines, aangedreven door een combinatie van een verbrandingsmotor en één of meerdere elektromotoren. Het fiscale voordeel is hierbij wel lager dan wanneer geïnvesteerd wordt in volledig elektrische machines. Ben je van plan om te gaan investeren in elektrische mobiele machines en wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden? Neem dan contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken via onderstaand e-mailadres of bel 088-253 3300. Mr Gerrald Heijnen RB Senior belastingadviseur Alfa Accountants en Adviseurs  gheijnen@alfa.nl FISCALITEIT In deze uitgave gaat het over houtbouw. Houtbouw wordt de laatste jaren gepresenteerd als het duurzame alternatief voor het bouwen met beton en baksteen. Als je googelt op houtbouw word je gelijk geconfronteerd met de vele voordelen van houtbouw. Voor mijzelf een eyeopener want het wonen in een houtbouw huis is zelfs gezonder. Het bracht mij tot de vraag: is er fiscaal nog een voordeel te behalen met houtbouw? SUBSIDIE Binnen de autosector is het nieuws over de introductie van elektrische modellen bijna niet meer bij te houden. Ook voor vrachtwagens zijn er inmiddels de eerste opties om elektrisch goederenvervoer mogelijk te maken. In de bouwsector gaan de ontwikkelingen helaas minder snel. Om dit moment leent nog niet elke klus zich ervoor om met de huidige elektrische varian- ten van mobiele machines uit te voeren. De aanschafprijzen van de elektrische alternatieven zijn daarnaast ook nog erg hoog. Toch kijken steeds meer ondernemers naar de mogelijkheden voor aan- schaf van een all-electric ma- chine. Andere onderzoeken de haalbaarheid van ombouw van een bestaande machine.  Foto: Velux.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=