BouwTotaal 1/2 - 2021

9 NUMMER 1/2 / FEBRUARI 2021 ACTUEEL EXPERTVIEW ARAP-JOHN TIGCHELAAR Buiten ligt er sneeuw. Op moment van schrijven van deze column tenminste. Er zou twee tot vijf centimeter vallen, maar bij ons op de Veluwe zou ik het eerder in millimeters willen uitdrukken. Maar toch; sneeuw. Op mijn social media kanalen ziet het wit van alle plaatjes die mensen willen delen. Van kinderen en huisdieren die nog nooit sneeuw hebben gezien tot het torentje van onze demissionaire Minister President Rutte welke volgens het plaatje geen sneeuw op het dak heeft terwijl de andere daken van de regeringsgebouwen wel ‘vol’ sneeuw liggen. Nu weten we allemaal wel hoe onze premier onder vuur ligt, dus mijn eerste gedachte was dat hier een creatieve fotobewerker bezig is geweest. U kent vast wel dat beeld van een middenwoning in een rij waar op het dak geen sneeuw ligt maar op de rest van de rij huizen wel. Dat wordt dan in verband gebracht met excep- tioneel energieverbruik waarbij vaak sprake is van een wietkwekerij. Vermoedelijk wordt met het plaatje van het torentje hetzelfde gesuggereerd. Een andere verklaring van het sneeuwvrije dak zou kunnen zijn dat onze regeringsleider dag en nacht werkt en de ther- mosstaat ’s avonds en in het weekend niet naar beneden gaat. Mocht de foto niet door een grappenmaker bewerkt zijn dan wijt ik het sneeuwvrije dak aan slechte isolatie. Dat de isolatie niet zoveel voor kan stellen van het torentje bleek wel toen onze premier Mark Rutte zijn toespraak hield op 14 december over nog meer coro- namaatregelen. Ruim acht miljoen kijkers hoorden tijdens de toespraak enkele tientallen demonstranten, inmiddels door velen ‘wappies’ genoemd, rond de Hofvijver joelen en fluiten. Dit om hun ongenoegen over coronamaatregelen kenbaar te maken. In de Talkshow ‘M’ die avond vond Dominee Gremdaat (alter ego van Paul Haenen) dat als het Binnenhof toch binnenkort voor minimaal een half miljard euro gerenoveerd gaat worden, bouwvakkers het Torentje maar meteen geluiddicht moeten maken. Ik zou zeg- gen, gewoon goed isoleren. Dertig procent van de warmte ontsnapt via het dak bij slecht geïsoleerde daken. Mogelijk dat een plan voor isolatie van het torentje van onze premier tot op heden niet langs de Nederlandse Monumentenwacht kwam, maar de noodzaak werd ondertussen wel aan ons kijkers gepresenteerd. Die noodzaak, dat we überhaupt moeten isoleren dringt helaas nog niet voldoende door. Hoeveel mensen wachten eerst op subsidie of een verplichting voordat ze in actie komen? Of hebben nog nooit inhoudelijk over een Klimaatakkoord gehoord. Of weten altijd wel een voorbeeld te noemen waarom de wetenschap over bijvoorbeeld klimaat niet zou kloppen. Drie van de vier woningen in Nederland zijn slecht geïsoleerd. En zestig procent van de wo- ningeigenaren geeft aan dat ze interesse hebben in duurzaamwonen. Zullen we dan maar snel nog meer gaan investeren in isolatie en tegelijkertijd ook het gejoel van tegenstribbe- lende klimaatwappies isoleren? Arap-John Tigchelaar Algemeen Directeur Transferro BV Wappies isoleren Wijzigingen Bouwbesluit 2012 in 2021 Per 1 januari 2021 zijn er enkele wijzigingen in Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Daarnaast worden in de eerste helft van 2021 nog meer wijzigingen in het Bouwbesluit verwacht. In dit artikel een over- zicht van de (geplande) wijzigingen. WIJZIGINGEN 1 JANUARI 2021 Per 1 januari 2021 zijn de BENG-eisen en daarmee samenhangende wijzigingen van Rc-waarden en dergelijke in werking getre- den. Zie elders in deze BouwTotaal. WIJZIGINGEN 1 APRIL 2021 Het Bouwbesluit 2012 stelt nieuwe geluidei- sen aan nieuw te plaatsen buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwek- king. Het gaat hierbij om de toepassing van warmtepompen en airco’s bij woningen en woongebouwen. Eerder was aangekondigd dat deze eisen op 1 januari 2021 in werking zouden treden tegelijk met de BENG-eisen. Om de bouw- en installatiesector tijd te ge- ven te voldoen aan deze nieuwe geluideisen, is de inwerkingtreding hiervan nu vastge- steld op 1 april 2021. WIJZIGINGEN IN DE LOOP VAN 2021 In de eerste helft van 2021 worden diverse wijzigingen in het Bouwbesluit verwacht. Deze wijzigingen waren eerst gepland om in te gaan met het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), maar aangezien de inwerkingtreding daarvan is uitgesteld naar 1-1-2022, worden deze komend jaar toch al in het Bouwbesluit doorgevoerd. Het gaat om diverse wijzigingen uit het voor- hangbesluit van 12 mei 2020. De verwachte wijzigingen zijn hieronder samengevat per onderwerp. Naar verwachting worden deze begin 2021 in het Staatsblad gepubliceerd. Gebruiksveiligheid • Aanscherping eisen aan vloerafschei- dingen langs fietsbruggen / -viaducten (nieuwbouw en verbouw). • Eisen aan markering van trappen in voor publiek toegankelijke gebruiksfuncties (nieuwbouw). • Aanscherping eisen aan trapleuning (aan beide zijden en doorlopend aan begin en eind van de trap) in voor publiek toeganke- lijke gebruiksfuncties (nieuwbouw). Brandveiligheid • Wbdbo van een brandcompartiment naar een lift in woongebouw 60 minuten (nieuwbouw). • Rookdoorgangseisen Ra / R200 cf. NEN 6075 bij (beschermde) subbrandcomparti- menten (nieuwbouw).  Vanaf 1 april 2021 stelt Bouwbesluit 2012 nieuwe geluideisen aan nieuw te plaatsen buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. • Verduidelijking eisen portiektrappenhuis (nieuwbouw). • Voorportaal (extra beschermde vlucht- route waaraan geen woningtoegangen grenzen) vereist voor lift in woongebouw (nieuwbouw). • Vrijloopdranger verplicht bij woningtoe- gangsdeuren die zelfsluitend moeten zijn. • Zelfsluitendheid woningtoegangsdeuren geldt ook bij verbouw en functiewijziging. • Bij woonfuncties moet de sturing van de lift bruikbaar blijven bij brand; elek- triciteitsvoorziening voor lift moet in een brandwerend afgescheiden ruimte liggen. Toegankelijkheid • Ook bouwwerken zonder toegankelijk- heidssector moeten vanaf de openbare weg goed bereikbaar zijn. • Drempeldetail van 0,02 meter moet bij elke toegang van een woning aanwezig zijn. Let op: trapjes voor een voordeur zijn hiermee dus niet meer mogelijk. • Ook bij publieke gebruiksfuncties zonder toegankelijkheidssector worden eisen gesteld aan een drempeldetail / hoogte- verschil bij een toegang. Duurzaamheid Milieuprestatie woonfuncties gaat naar 0,8. Gezondheid Eisen aan verdunningsfactor gelden ook bij verbouw (installeren nieuwe ventilatievoor- ziening). Bron: Berghuis, Marjolein, ‘Wijzigingen Bouw- besluit 2021’, Nieman Raadgevende Ingenieurs.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=